Wat staat er op het spel in West-Vlaanderen?

In West-Vlaanderen zijn er 16 zetels voor de Kamer te verdelen en 22 voor het Vlaams Parlement. Bij de vorige federale en Vlaamse verkiezingen in 2014 was het verschil tussen N-VA en CD&V nergens zo klein als in West-Vlaanderen. De kustprovincie is traditioneel “de CD&V-provincie”, al is N-VA er ook afgetekend de grootste.

CD&V-boegbeeld Hilde Crevits hoopt voor zondag op een klein verschil met N-VA in haar eigen provincie West-Vlaanderen. Ze werpt haar bekendheid volop in de strijd met opvallende affiches met alleen “Hilde” bij een tekening van zichzelf, die alle West-Vlaamse gemeenten kleuren. In vergelijking met vijf jaar geleden is ze een belangrijke concurrent kwijt: N-VA-kopstuk Geert Bourgeois verhuist naar Europa en de nieuwe Vlaamse lijsttrekker Bert Maertens is veel minder bekend.

Kopstukken

Er staan nog meer voormalige ministers of staatssecretarissen op kop van West-Vlaamse lijsten: Bart Tommelein (Open VLD, Vlaams), Hendrik Bogaert (CD&V, federaal), John Crombez (SP.A, federaal), Vincent Van Quickenborne (Open VLD, federaal) en minister-voor-een-maand Sander Loones (N-VA, federaal).

Wouter De Vriendt (Groen, federaal) heeft al zijn strepen verdiend als volksvertegenwoordiger. En federaal volksvertegenwoordiger van SP.A Annick Lambrecht mag nu de Vlaamse lijst trekken. Het enige parlementslid van Vlaams Belang, Stefaan Sintobin, trekt ook de Vlaamse lijst.

De andere lijsttrekkers zijn nieuwkomers: Jeremie Vaneeckhout (Groen, Vlaams) en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang, federaal).

Klimaatprovincie

Klimaat is zonder twijfel één van de thema’s van deze verkiezingen. West-Vlaanderen is dé groene energieprovincie. Want met de zee vlakbij is het de provincie met het meeste wind en zo het meest geschikt voor windmolens. Op zee zijn al grote windmolenparken actief. Op land is het zoeken naar en strijden voor de beste plekjes. Bij elke vergunningsaanvraag voor windmolens staat er een actiecomité op dat tegen is.

Slecht openbaar vervoer

Mobiliteit is ook een verkiezingsthema. Op dat vlak voelen de West-Vlamingen zich misdeeld: het openbaar vervoer in de Westhoek is ondermaats. Maar niet alleen in de Westhoek, ook in het noorden van Brugge bijvoorbeeld klagen veel mensen dat het niet mogelijk is om ’s avonds nog met de bus of de trein in Brugge te geraken.

Tijdens deze verkiezingscampagne hebben zowel Groen als SP.A al een traject afgelegd met de fiets en met het openbaar vervoer: Groen van Ieper naar De Panne en SP.A van Dentergem naar Poperinge. Tijdens de actie van Groen kwam de politicus die de bus had genomen eerst aan, daarna die met de fiets en als laatste pas de treinreiziger. Bij SP.A was de fietser een stuk sneller ter plaatse dan zijn collega die het openbaar vervoer had gebruikt. Dus de roep “in Brussel” naar meer en sneller openbaar vervoer voor West-Vlaanderen is groot. Niet alleen van de linkse partijen, maar van zo goed als alle partijen.

Migratie

Nog een nationaal verkiezingsthema dat dicht bij West-Vlaanderen komt, is migratie. De afgelopen jaren proberen veel transmigranten via de snelwegparkings en via de haven van Zeebrugge op vrachtwagens en schepen naar Groot-Brittannië te geraken. Misnoegde burgemeesters van Oudenburg en Jabbeke hebben de parkings op hun grondgebied al tijdelijk laten sluiten. En de Vlaamse regering stuurde al privé-bewakingsagenten en de federale regering extra agenten en ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is een complex thema dat West-Vlaanderen beroert, maar dat hogerop moet aangepakt worden: federaal en zelfs Europees.

Strijd om de zitjes

Vraag is welk thema doorslaggevend zal zijn bij de keuze in het stemhokje zondag:

- Vlaams Belang mikt op migratie en hoopt weer een zetel in de Kamer te halen.

- Groen wil van alle aandacht voor het klimaat profiteren en in beide parlementen van 1 naar 2 zetels gaan.

- Open VLD zet met z’n “doenders”-campagne volop in op jobs en economie. De West-Vlaamse liberalen hebben nu twee zetels in de Kamer en drie in het Vlaams parlement.

- Voor SP.A moet de strijd voor beter en zelfs gratis openbaar vervoer voor jongeren het verkiezingsthema zijn. SP.A deed het 5 jaar geleden beter in West-Vlaanderen dan in de andere provincies en haalde 3 Kamerzetels en 4 in het Vlaams parlement.

- CD&V hoopt vanuit het neutrale midden en met stemmentrekkers Hilde Crevits en de rechtsere Hendrik Bogaert om het verschil met N-VA klein te houden en de 4 zetels in het federaal parlement en 6 in het Vlaams parlement zeker te behouden.

- En N-VA, dat het bij de gemeenteraadsverkiezingen van alle provincies het minst goed heeft gedaan in West-Vlaanderen, hoopt de 6 Kamerzetels en 7 zitjes in het Vlaams parlement zeker te kunnen behouden en liefst nog uit te breiden.

Meest gelezen