Taalkennis van hogeschoolstudenten gaat steeds verder achteruit

Hogeschoolstudenten beheersen steeds minder goed het Nederlands. Dat blijkt uit een onderzoek van de hogeschool Odisee, dat De Standaard kon inkijken. In vergelijking met vijf jaar geleden blijken studenten steeds minder goed begrijpend te kunnen lezen en hebben ze ook een kleinere woordenschat. Volgens de hogeschool is de situatie problematisch. 

"De situatie is problematisch omdat taalvaardigheid een noodzakelijke voorwaarde is voor studiesucces", zegt An De Moor. Zij heeft het onderzoek uitgevoerd bij de studenten van de hogeschool Odisee en is er talenbeleidcoördinator.

In vergelijking met vijf jaar geleden blijken de hogeschoolstudenten steeds minder goed begrijpend te kunnen lezen en hebben ze ook een kleinere woordenschat. "We zien dat studenten heel veel problemen hebben met het structureren van teksten, oorzaak en gevolg bijvoorbeeld of chronologie", zegt De Moor.

"Bovendien hebben meer en meer studenten ook een probleem met taalregisters, ze kunnen het onderscheid niet maken tussen een formeel academisch register en een informele taal zoals die gebruikt wordt om te chatten bijvoorbeeld."

Schoolachtergrond en eindtermen

Volgens Tom Colpaert, die het onderzoek mee heeft uitgevoerd, moet een van de oorzaken van de slechte taalvaardigheid van de studenten gezocht worden bij de instroom in de hogescholen.

"Die is diverser geworden", zegt Colpaert. “Risicofactoren zijn vooral de sociaaleconomische status van de student, en zijn thuistaal. We stellen trouwens ook vast dat vrouwelijke studenten het iets beter doen dan hun mannelijke collega’s."

"En we moeten ook kijken naar het secundair onderwijs waar leerlingen te weinig schrijven en te weinig lezen", vult De Moor aan. "Dat komt omdat de eindtermen te vaag zijn. Ik stel mijn hoop dan ook op de nieuwe eindtermen en ik hoop dat de lat daar hoger wordt gelegd."

(Lees verder onder de foto)

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Crevits: "Werk gemaakt van nieuwe eindtermen"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt bezorgd te zijn over de resultaten van het onderzoek. "Als ik zie welke woorden die toch vrij courant taalgebruik zijn niet begrepen worden, dan is dat slecht nieuws. Dat toont aan dat het echt belangrijk is dat we helder en duidelijk zijn in de verwachtingen die we hebben in het secundair onderwijs."

Nu worden de eindtermen van de tweede en derde graad gemaakt. Ook hier ligt de focus echt op goede taalbeheersing

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)

Crevits zegt dat de Vlaamse regering er zich al eerder van bewust was dat het beter moet. "Vandaar dat er nieuwe eindtermen gemaakt zijn voor de eerste graad van het secundair onderwijs, waarbij er een heel grote focus is op de goede kennis van het Nederlands. Nu worden de eindtermen van de tweede en derde graad gemaakt. Ook hier ligt de focus echt op goede taalbeheersing. Dat moet ook leiden tot een betere taalbeheersing in het hoger onderwijs."

Bij het maken van die eindtermen zijn ook experts uit het hoger onderwijs betrokken, om ervoor te zorgen dat die stroken met de verwachtingen daar. Crevits benadrukt zelf trouwens dat ook dat hoger onderwijs de rol niet mag lossen als het gaat over taalbeheersing. "Ook universiteiten en hogescholen zelf moeten werk maken van een actief taalbeleid, eender welke richting je studeert." 

Meest gelezen