Factcheck: 500.000 migranten in ons land in 5 jaar tijd, klopt dat?

Regelmatig dook het cijfer op tijdens de verkiezingsdebatten met Vlaams Belang: "Sinds het aantreden van de regering-Michel zijn er 500.000 migranten in België aangekomen." Dat cijfer komt uit een rapport van Myria, het Federaal Migratiecentrum, dat jaarlijks cijfers analyseert en publiceert. Dat klopt dus, maar uit dat rapport blijkt ook dat 2 op de 3 migranten uit een Europees land komen, 1 op de 3 uit andere werelddelen. Specifiek toegespitst op de groep asielzoekers gaat het om ongeveer 100.000 mensen in 5 jaar tijd en daarvan kregen er 55.000 bescherming.

Voor alle duidelijkheid: de Belgische bevolking is de voorbije 5 jaar niet met 500.000 gegroeid. Want in deze periode verlieten ook zo'n 250.000 mensen ons land.

De grootste groep nieuwkomers of immigranten in ons land komt uit de EU. Vooral uit de buurlanden Frankrijk en Nederland steken mensen de grens over om hier te werken of te studeren. Dat is al decennia zo en hun aantal blijft relatief stabiel. 

Naarmate de EU uitbreidde, kwamen er ook vanuit de nieuwe lidstaten mensen. In 2014 werden de Fransen zelfs van de eerste plaats gestoten. De Roemenen nemen sindsdien die koppositie voor hun rekening. Het zijn vooral jonge mannen, die hier komen werken. 

We zijn dus een land van arbeidsmigratie. Ze komen uit buurlanden en nieuwe EU-lidstaten. En natuurlijk ook een (kleinere) groep uit Marokko en Turkije, landen waar in de jaren 1950 en 1960 actief gerekruteerd werd door de Belgische overheid. Sinds de verstrenging van de gezinshereniging onder de voorbije regering-Michel is er een daling van nieuwkomers uit Marokko.

Daarnaast zijn er sinds de jaren 90 ook meer mensen die uit oorlogs- en conflictgebieden komen. Zij vragen meestal asiel aan. Die vraag wordt dan onderzocht door het onafhankelijke Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. Sinds 2000 schommelde het aantal asielzoekers jaarlijks tussen de 12.000 à 19.000. 

Er zijn twee uitschieters:
- 46.855 asielzoekers in 2000 
- 38.990 asielzoekers in 2015

Er is een verschil tussen die twee pieken. Rond 2000 is de herkomst zeer divers en verloopt de piek geleidelijker. Mensen vluchtten in die periode weg uit de Balkan, Oost-Europese landen en bijvoorbeeld Congo en Rwanda. Terwijl in de tweede jaarhelft van 2015 er een plotse toename is van asielzoekers uit 3 herkomstlanden: Syrië, Afghanistan en Irak.

Conclusie: de voorbije 5 jaar zijn inderdaad zo'n 500.000 migranten in België aangekomen. Maar het zijn vooral Europeanen: Roemenen, Fransen, Nederlanders en Italianen. De groep asielzoekers is een kleine minderheid in dezen.

Meest gelezen