De veiligheid van fietsers en voetgangers centraal stellen: wie durft echt kiezen voor verkeersveiligheid?

“Durf resoluut een keuze te maken voor échte verkeersveiligheid. Durf, politici, durf de openbare ruimte terug te geven aan de actieve weggebruikers. Laat de auto niet langer de dominantie die ze sinds de jaren zestig heeft. Durf de veiligheid van een fietsend kind voor de autodoorstroming te plaatsen”, met deze boodschap richten de Fietsersbond en verschillende andere ondertekenaars zich in een open brief aan de politici.

Hulde aan Mieke Laureys  voor de moed die ze getoond heeft om vijf jaar na het dodelijke ongeval van haar zoon Ziggy een enorm sterke getuigenis te geven die ons echt geraakt heeft (interview in De Morgen afgelopen weekend). Haar woorden zijn pijnlijk, oprecht en wezen ons zaterdagochtend op een terechte realiteit:

Beter dan Stef Selfslagh het verwoordt, kunnen we het niet stellen: “Je kunt niet tegen conflictvrije verkeerslichten zijn: ze verkleinen de kans op letselongevallen met 40 procent. Dat sommige gevaarlijke kruispunten nog altijd niet conflictvrij zijn, kan dus maar een ding betekenen: blijkbaar zijn sommige politici tegen verkeersveiligheid. Politici geven de ‘doorstroming’ van auto’s en vrachtwagens altijd voorrang. Omdat dat goed is voor de economie. Maar je kunt niet én meer auto’s en vrachtwagens in de stadskern verwelkomen én beweren dat je bekommerd bent om de veiligheid van de kwetsbare weggebruiker. Wil je het vrachtverkeer in stadscentra alle ruimte geven? Genoteerd. Maar zeg er dan in een adem bij dat je de levens van fietsers en voetgangers niet als een prioriteit beschouwt.”

Het maakt niet uit welke partij straks voor veiligere kruispunten zorgt. 

Voor de cynicus in uzelf begint te denken dat Mieke Laureys uit haar tranen een politieke carrière wil distilleren: haar verdriet is te groot om met een megafoon rond te lopen. Maar ze roept anderen op om wel van zich te laten horen. “Kom op straat. Ga in gesprek met onze politici. Maak van verkeersveiligheid een knoert van een verkiezingsthema. Het maakt niet uit welke partij straks voor veiligere kruispunten zorgt. Als het maar gebeurt. De politiek kan toch niet blind blijven voor de fietsdoden in het verkeer? Politici hebben toch ook kinderen die naar school gaan?”

Wraakroepend

Je getuigenis maakt ons stil, doet ons stilstaan, maar geeft tegelijk ongelooflijk veel kracht en energie om te blijven gaan voor een echt fietsveilige omgeving.

Wederom voelen we ons machteloos omdat het beleid niet verandert ondanks de slachtoffers, ondanks zovele stemmen die ongeval na ongeval schreeuwen om een beleid dat niet de auto(doorstroming), maar de fietsers- en voetgangersveiligheid centraal stelt. Dat is wraakroepend.

Mieke, wij nemen je handschoen op. We zijn het verdomme verplicht om het te doen. We doen het al lang en zullen het blijven doen. Zodat jouw verhaal, net zoals de vele andere pijnlijke verhalen in Vlaanderen en Brussel niet vergeten wordt.

Beste politici. Zondag wordt gestemd.

Vanaf maandag wordt de dans aangegaan om de volgende vijf jaar een beleid te maken.
Laat dit artikel niet links liggen.
Durf resoluut een keuze te maken voor échte verkeersveiligheid.

Durf, politici, durf de openbare ruimte terug te geven aan de actieve weggebruikers. Laat de auto niet langer de dominantie die ze sinds de jaren zestig heeft.
Durf de veiligheid van een fietsend kind voor de autodoorstroming te plaatsen.
Durf te kiezen voor veilig groen, zodat een ouder onbezorgd zijn kind kan zeggen “het is groen, steek maar over”.
Durf te kiezen voor zone 30 in de bebouwde kom zodat de fiets vanzelfsprekend wordt in de woonkern.
Durf te kiezen voor een handhavingsbeleid die naam waardig, zodat verkeersovertredingen (overdreven snelheid, parkeren op fietspaden, …) geen redenen meer hoeven te zijn om de fiets niet te durven nemen.
Durf te kiezen voor voetgangers en fietsers bij de heraanleg van wegen en maak dus veilige voetpaden en fietspaden in plaats van een auto status quo aan te houden.
Durf te kiezen om het budget voor fietsinfrastructuur naar 500 miljoen per jaar op te trekken.

Enkel zo wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers.
En weet je wat?
Het zal de leefbaarheid van onze openbare ruimte enkel ten goede komen.

De keuze ligt bij u, politici.
Kies resoluut voor verkeersveiligheid. 

Durft u dit niet: heb dan tenminste het lef om te zeggen dat de veiligheid van voetgangers en fietsers niet prioritair is.

Mieke en Mark: veel sterkte.
Wij engageren ons om dit blijvend op de agenda te houden.


Wies Callens, beleidsmedewerker en woordvoerder Fietsersbond.  

Deze open brief werd mee ondertekend door: Katrien Van den Bleeken (werkgroep Bezorgde Ouders), Koen Van Wonterghem (Ouders van verongelukte kinderen (OVK vzw)), Annekatrien Verdickt (Café Filter Café), Pieter Fannes  (burgerinitiatief 1030/0), Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit), Fenna Bouwe (burgerinitiatief 30 Max), Stijn Wens (Antwerpenize), Dirk Lauwers en Wouter Florizoone.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen