Videospeler inladen...

Minister van Financiën De Croo: "Mensen met laag pensioen gaan er wél op vooruit"

Volgens minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) zijn mensen met een laag pensioen er de voorbije jaren wel degelijk op vooruitgegaan. De Croo betwist een studie van twee Leuvense economen waaruit blijkt dat mensen met een laag pensioen licht aan koopkracht hebben ingeboet. De regering-Michel heeft net gefocust op die laagste pensioenen, benadrukt De Croo.

In een studie die de economen André Decoster en Toon Vanheukelom uitvoerden in opdracht van VRT NWS berekenden ze de winst aan koopkracht van zowel werkenden, werklozen en gepensioneerden. Uit die berekening blijkt dat werkenden de voorbije jaren (onder meer door de taxshift) flink aan koopkracht hebben gewonnen. Maar wie langdurig werkloos of met pensioen is, gaat er amper op vooruit. En wie een laag pensioen heeft, bleek zelfs een licht koopkrachtverlies te lijden.

Ontslagnemend minister van Financiën De Croo is het echter niet eens met de cijfers over de pensioenen. Volgens De Croo is uit een eerdere studie gebleken dat "iedereen erop vooruitgaat door de belastingverlaging". "Maar de gepensioneerden gaan er vooral op vooruit omdat we de welvaartsenveloppe, de verhoging van de uitkeringen, specifiek toegespitst hebben op mensen met de laagste pensioenen."

Volgens De Croo houdt de studie van de twee economen daar geen rekening mee. "Ze gaat ervan uit dat die verhoging van uitkeringen dezelfde is geweest voor iedereen, terwijl het beleid van de regering net geweest is om de verhoging toe te spitsen op de laagste pensioenen. Dat zorgt ervoor dat iedereen erop vooruitgaat."

De twee Leuvense economen erkennen "dat de beschikbare informatie niet altijd gedetailleerd genoeg is om in het gebruikte model de impact op de lage pensioenen precies door te rekenen". Maar ze wijzen er wel op dat de conclusie van hun studie overeind blijft, namelijk "dat wie werkt er in koopkracht méér is op vooruitgegaan dan wie met pensioen is".

Ook premier Charles Michel (MR) wijst erop dat de laagste pensioenen wel degelijk gestegen zijn (zie video):

Videospeler inladen...

Zuhal Demir (N-VA): "Sociale voordelen uitbreiden voor mensen met laag inkomen"

Vanochtend debatteerden ook Zuhal Demir (N-VA) en Meryame Kitir (SP.A) over de studie in "KIES19" op Radio 1. Volgens Demir heeft deze regering heel wat maatregelen genomen. "We hebben zo veel mogelijk mensen aan het werk geholpen."

SP.A-parlementslid Meryame Kitir gooit daartegen in dat de "ongelijkheid gaat toenemen". "Mensen met lage lonen, met uitkeringen, met pensioenen zijn er niet op vooruit gegaan. Zo'n maatregel doorvoeren is bewust mensen achterlaten. Vroeger was het hebben van een job de ultieme manier om uit de armoede te geraken, nu niet meer."

We moeten sociale voordelen afhankelijk maken van de hoogte van het inkomen, denk aan sociale voordelen rond energie of de NMBS.

Zuhal Demir, parlementslid N-VA

Daar wil Demir iets aan doen. "We hebben in eerste instantie inderdaad gefocust op de werkenden en we moeten verder. Het is inderdaad zo dat de mensen die werken, zeker de laagste lonen het moeilijk hebben. We moeten de sociale voordelen voor mensen met een laag inkomen uitbreiden, net zoals we al bij de hervorming van de kinderbijslag deden. Daar hebben we de sociale toeslag niet alleen voor werklozen, maar ook voor mensen met een laag inkomen toegankelijk gemaakt. We moeten eens kijken welke sociale voordelen er bestaan, en die niet enkel van het uitkeringsstatuut afhankelijk maken maar ook van de hoogte van het inkomen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan sociale voordelen rond energie, of sociale voordelen rond abonnementen zoals de NMBS of kinderopvang", aldus Demir.

Kitir reageert dat SP.A vooral wil dat werken terug loont. Ze herhaalt hun voorstel om de minimumlonen en -pensioenen te verhogen. "We willen dat het minimumloon opgetrokken wordt tot 14 euro, omgerekend 2.300 euro bruto per maand. Wij focussen bewust op het brutoverhaal en niet op het nettoverhaal, want we zitten in een systeem waar pensioenen en uitkeringen daarop berekend worden. En anders gaan de pensioenen nooit stijgen."

Wij focussen bewust op het brutoverhaal en niet op het nettoverhaal, want we zitten in een systeem waar pensioenen en uitkeringen daarop berekend worden

Meryame Kitir - SP.A

Maar daar is Demir het allesbehalve mee eens. "Het is belangrijk dat je netto méér overhoudt, vandaar stellen we voor om de belastingschijf van 45 procent, waar mensen al snel aanzitten, af te schaffen."

Over de pensioenen: "Willen dat er gekeken wordt naar de loopbaanjaren" versus "Dertiende maand geven"

Over de pensioenen is er de voorbij weken al veel gezegd en geschreven en ook in dit debat komen Demir en Kittir er nog kort op terug. SP.A wil een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen na 42 jaar werken. "We moeten langer werken, dus de vraag is hoe je mensen gaat overtuigen om dat te doen. Nu maak je mensen onzekerder. Ze weten niet meer in welk jaar ze met pensioen kunnen, waarvoor ze werken. Er is geen draagvlak om de pensioenen nog meer te verhogen. Wij willen dat er gekeken wordt naar de loopbaanjaren. Dat is haalbaar én betaalbaar."

En ook Demir benadrukt dat haar partij de pensioenen wil laten stijgen. "Daar is een plan voor: een dertiende maand geven aan 800.000 gepensioneerden. Dat is haalbaar en betaalbaar. Ik ben dat riedeltje over de pensioenleeftijd eigenlijk beu", haalt ze uit. "Als de traditionele partijen werk gemaakt hadden van de pensioenen, zaten we hier nu niet."

Herbeluister hier het hele debat:

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen