Wat staat er op het spel in Brussel?

De Nederlandstalige Brusselaars brengen zondag in totaal 4 keer hun stem uit. Ze kiezen voor een Brussels, federaal en Europees Parlement. Daarnaast mogen ze ook hun vertegenwoordigers kiezen voor het Vlaams parlement.

Met maar liefst 10 partijen op de stemcomputer hebben de Nederlandstalige Brusselaars keuze zat voor het Brussels parlement. Zo zijn er de traditionele partijen Open VLD, N-VA, Vlaams Belang, CD&V en Groen. SP.A komt deze keer op onder one.brussels, een lijst van SP.A-leden aangevuld met onafhankelijken. Daarnaast is ook PVDA van de partij, net als DierAnimal, het burgercollectief Agora en de nieuwe partij Be.One. In het Brussels parlement zitten 17 Nederlandstaligen (van de in totaal 89 parlementsleden). Er worden ook twee Nederlandstalige ministers en één Nederlandstalige  staatssecretaris aangeduid in de volgende Brusselse regering.

Kopstukken

Voor Open VLD is Guy Vanhengel opnieuw lijsttrekker voor het Brussels parlement. Hij zetelt al sinds 1995 in dat parlement en was de voorbije legislatuur Brussels minister van Financiën en Begroting en bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs. SP.A, dat als one.brussels naar de kiezer trekt, schuift Pascal Smet naar voren, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Voor CD&V trekt  staatssecretaris Bianca Debaets de lijst. Bij N-VA is dat Cieltje Van Achter, sinds 2014  parlementslid in de Brussels regering en de schoondochter van Geert Bourgeois. Vlaams Belang heeft met Dominiek Lootens-Stael een ervaren lijsttrekker, want hij zetelt als sinds 1995 in het Brussels Parlement. Voor Groen trekt Elke Van den Brandt de lijst. Bij de nieuwe partijen valt vooral de lijsttrekker van Be.One op, dat is politiek activist Abou Jahjah. Hij hoopt vooral bij de Franstaligen stemmen te halen.

Verkeersveiligheid

Dramatische ongevallen waarbij voetgangers om het leven kwamen en autobestuurders die vluchtmisdrijf pleegden, kregen de afgelopen jaren veel aandacht in de media. Maar ook de cijfers bewijzen dat het op dat vlak fout loopt in Brussel. Want waar in Vlaanderen het aantal verkeersslachtoffers daalt, blijft dat aantal in Brussel opmerkelijk stijgen. De nieuwe Brusselse regering zal dus werk moeten maken van een aangepaste weginfrastructuur, de straffeloosheid aanpakken en zal ook een manier moeten vinden om iets te doen aan de mentaliteit bij (vaak jonge) autobestuurders.

Brusselse politiezones

De vraag naar een fusie van de zes Brusselse politiezones gaat al een tijdje mee. CD&V en N-VA maken er zelfs een breekpunt van in de onderhandelingen voor een nieuwe regering, maar aan Franstalige kant is er minder enthousiasme. Een fusie zou onder meer een dam moeten opwerpen tegen allerlei vormen van criminaliteit die de grenzen van de zones overschrijden. Maar hoe moet dat allemaal georganiseerd worden en wat wordt de rol van de burgemeesters? Wat het ook wordt, er zal nog veel water door de Zenne stromen voor er sprake is van een eengemaakte Brusselse politiezone.

Luchtkwaliteit

In maart 2018 blijkt uit een reportage van Pano dat de luchtkwaliteit in een doorsnee Brusselse school bedroevend laag is. Daarop ontstaat het burgerinitiatief Filter Café Filtré dat elke vrijdag verschillende straten aan scholen afzet om ze veiliger én gezonder te maken. Het burgerinitiatief pleit voor allerlei maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Minder auto’s in Brussel is alvast één van de eisen, en dat lijkt ook de weg te zijn die de Brusselse regering is ingeslagen. Zo werd er een lage-emissiezone ingevoerd in het centrum van Brussel en werden er voetgangerszones ingericht. Ook het Reyersviaduct werd afgebroken, de E40 in diezelfde buurt werd versmald en er zijn plannen om het Herrmann Debrouxviaduct af te breken. Toch beseffen alle politieke partijen dat er meer zal nodig zijn om mobiliteit en gezonde lucht in Brussel te verzoenen. Van een uitdaging gesproken.

Strijd om de zitjes

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement telt 89 leden: 72 ervan zijn Franstalig, de overige 17 Nederlandstalig. Opiniepeilingen in Brussel geven aan dat de groenen van Ecolo waarschijnlijk de grootste partij worden voor PS en MR die beiden heel wat pluimen verliezen. Iets wat we bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 ook zagen. Wat de Nederlandstalige partijen betreft zijn de resultaten van de opiniepeilingen niet betrouwbaar.

Open VLD is met vijf zetels de grootste Nederlandstalige partij in het Brussels parlement, maar een herhaling van die score lijkt zeker geen makkelijke opdracht.

Groen mag hopen dat het hoger kan scoren dan de drie zitjes van 2014.

one.brussels (SP.A) en N-VA hebben elk drie zetels te verdedigen, voor CD&V zijn dat er twee en Vlaams Belang één.

Het wordt ook uitkijken naar de invloed van de nieuwe partij Be.One van Abou Jahjah. Die partij mikt vooral op Franstalige stemmen, maar koos ervoor om voor de Nederlandstalige taalgroep op te komen. In de Nederlandstalige taalgroep heb je minder stemmen nodig om een zetel binnen te halen en daarop mikt de partij.

Andere parlementen

Brusselaars hebben ook recht op 15 zitjes in het federale parlement. Voor Nederlandstalige partijen is het vandaag quasi onmogelijk om een Brussels zitje in de Kamer de behalen. Een ééngemaakte lijst voor Nederlandstaligen zou een optie zijn, maar sommige partijen kiezen voor een andere aanpak. Zo dienen PS en SP.A een gezamenlijke lijst in voor de Kamer en ook Groen en Ecolo werken samen onder één vlag. De bekendste lijsttrekker is wellicht Sabine de Bethune (CD&V). Tinne Van der Straeten krijgt de derde plaats op de gemeenschappelijke lijst van Groen en Ecolo.

Ook in het Vlaams Parlement wordt Brussel - als hoofdstad van Vlaanderen - vertegenwoordigd. Daarvoor worden in totaal zes Brusselaars gekozen. De bekendste lijsttrekkers daar zijn Els Ampe (Open VLD) en Karl Vanlouwe (N-VA).

Meest gelezen