Wat staat er op het spel in Limburg?

Limburg mag 16 vertegenwoordigers naar het Vlaams Parlement sturen en nog eens 12 naar de Kamer. In 2014 werd N-VA veruit de grootste partij, vooral ten koste van het Vlaams Belang en in mindere mate van de traditionele partijen.

Bij CD&V werpt Wouter Beke zijn volle gewicht in de federale schaal. Hij heeft zich als partijvoorzitter geëngageerd tot en met deze verkiezingen. Als zijn partij in de meerderheid terechtkomt, is een ministerpost dus zeker realistisch. Bij Open VLD blijft Patrick Dewael incontournable als lijsttrekker, terwijl N-VA en SP.A twee Genkse vrouwen met een migratieachtergrond in de arena sturen: ex-staatssecretaris Zuhal Demir en kamerlid Meryame Kitir. Nog meer vrouwen met Annick Ponthier bij Vlaams Belang, en Barbara Creemers die als verrassende nieuwkomer op een eerste groene Kamerzetel in Limburg hoopt. Ook PVDA koos met Ayse Yigit voor een vrouw op 1.

Voor het Vlaams Parlement laat bij Open VLD oudgediende Marino Keulen huidige minister van energie Lydia Peeters voorgaan, terwijl SP.A ook daar met Els Robeyns voor een vrouw kiest. De ambitieuze Lode Ceyssens moet bij CD&V in de voetsporen van stemmenkanon Jo Vandeurzen treden, terwijl voormalig minister van defensie Steven Vandeput de Limburgse N-VA richting Vlaanderen moet leiden. Chris Janssens blijft aanvoerder van Vlaams Belang net als zijn collega Johan Danen van Groen. Bij PVDA hoopt Kim Dewitte nog altijd op een eerste parlementszetel.

Mobiliteit

In elke folder of debat in Limburg staat de mobiliteit centraal, of liever, het gebrek daaraan. Alle partijen zijn het erover eens dat de provincie zowel intern als naar buiten slecht is ontsloten met het openbaar vervoer. Het dossier van de sneltram komt uiterst traag op de sporen. Nog erger is het gesteld met de afwerking van de Noord-Zuidverbinding, een dossier waarvan na meer dan 40 jaar het einde nog niet in zicht is.  Daarnaast vinden ook alle partijen dat Limburg nog altijd niet de middelen krijgt waar het recht op heeft en dat ze daarvoor meer aan één koord moeten trekken.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Veel partijen focussen op de blijvende onderwijsachterstand. Ondanks de verdere uitbouw van de universiteit en de hogescholen, hebben nog te weinig Limburgers een hoger diploma. Daarom krijgt de rector van Universiteit Hasselt van veel politici steun in zijn plannen voor meer richtingen en faculteiten. Tegelijk kampen veel leerlingen met een taalachterstand van in de kleuterschool en verlaten veel jongeren zonder diploma de schoolbanken. Tenslotte is de werkloosheid sterk verminderd, maar zien veel partijen dat beschikbare arbeidskrachten niet matchen met de vereisten van de arbeidsmarkt.

Strijd om de zitjes

Vraag is welk thema de kiezer zondag het meest zal inspireren in het stemhokje:

 • Bij Open VLD hebben ervaren rot Patrick Dewael en kersvers Vlaams minister Lydia Peeters een intense campagne gevoerd, vooral bij bedrijven en rond energie. De partij hoopt op het behoud van haar 2 zetels in beide parlementen.  
   
 • Met Steven Vandeput en Zuhal Demir als Vlaamse en federale lijsttrekkers pakt N-VA uit met twee ex-leden van de federale regering, zij leggen de focus op mobiliteit en onderwijs en moeten in beide parlementen liefst 5 zetels verdedigen.  
   
 • Vlaams Belang mikt op migratie, vluchtelingen en veiligheid en hoopt daarmee vooral van N-VA kiezers zetels af te snoepen, nu heeft het alleen Chris Janssens in het Vlaams Parlement.
   
 • Bij CD&V verdedigt topman Wouter Beke de drie Kamerzetels met een pleidooi voor meer levenskwaliteit en jobs. Op Vlaams niveau zal het een helse strijd om de 4 zetels worden, nu stemmenkanon Jo Vandeurzen naar de lijstduwersplaats is verkast.  
   
 • Groen profileert zich op de hoge water- en elektriciteitsfacturen, maar wil vooral een beter openbaar vervoer in Limburg. De partij mikt op haar eerste Kamerzetel en een verlengd verblijf van Johan Danen in het Vlaams Parlement.
   
 • SP.A kiest met Meryame Kitir en Els Robeyns voor 2 vrouwen als lijsttrekker. Met pleidooien voor meer koopkracht en een rechtmatig aandeel voor Limburg in de overheidsmiddelen proberen ze hun 2 zetels in de Kamer en 3 in het Vlaams Parlement te behouden.

Meest gelezen