Jachtgebied in Limburg groter geworden door overlast everzwijnen

Overal in Vlaanderen is het jachtgebied kleiner geworden, behalve in Limburg. Dat komt door de overlast door everzwijnen. Zo mag er in meer natuurgebieden gejaagd worden en vragen ook particulieren om hun tuin op te nemen in de jachtplannen.

Enkele jaren geleden raakte bekend dat ook heel veel tuinen opgenomen waren in de jachtplannen. Veel particulieren vroegen toen om hun grond te schrappen uit die plannen. Maar toch is het aantal hectare aan jachtgebied de voorbije jaren toegenomen. Dat komt omdat jagers nu in meer natuurgebieden mogen jagen op everzwijnen. "We hebben daar de voorbije jaren afspraken over gemaakt met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt", vertelt Maarten Goethals van de Hubertus Vereniging Vlaanderen. Maar ook particulieren vragen nu zelf om hun grond op te nemen in de jachtplannen. "Als hun tuin in jachtgebied ligt en ze krijgen te maken met overlast door everzwijnen, dan kunnen ze een beroep doen op de jagers om die te verjagen."  

Tegenwind

Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vindt nog meer jagen op everzwijnen geen goed idee. "De jagers hebben de voorbije jaren meer en meer privileges gekregen: meer jagen, in meer gebieden, ... Maar het resultaat is dat de overlast door everzwijnen alleen maar toegenomen is. Dus ik roep alle politieke partijen en de nieuwe minister van Natuur - wie dat ook moge worden - op om iets kritischer om te gaan met de jacht."  

Niet zomaar

De Hubertusvereniging benadrukt dat niet zo maar alles kan in de nieuwe jachtgebieden. "We maken daar altijd op voorhand afspraken over met de eigenaars, met ANB of Natuurpunt over waar we precies zullen jagen, wanneer we gaan jagen, ... We organiseren bijvoorbeeld ook samen drukjachten op everzwijnen."

Beter jagen?

De Hubertus Vereniging onderzoekt nu samen met het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) hoe de jacht op everzwijnen efficiënter kan. "We proberen na te gaan welke dieren best wel of niet geschoten moeten worden. We willen wetenschappelijke modellen over welke dieren in zo'n rotte moeten of kunnen leven. We baseren ons daarvoor op wetenschappelijk onderzoek, in het buitenland."

Meest gelezen