Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst tekenen SAVE-charter voor veiliger verkeer

De burgemeesters van de drie gemeenten uit de Noordrand en de chef van de lokale politie tekenden vanmorgen het SAVE-charter. Ze willen zich met concrete acties inzetten voor veiliger verkeer, in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. Het is een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen. Het SAVE-charter omvat zeven doelstellingen die de verkeersveiligheid binnen een gemeente kunnen bevorderen. Door de ondertekening van het charter gaat een gemeente het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven.

Drive-in

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver - N-VA) van Steenokkerzeel zet de woorden alvast om in daden. "Wij maken van alle schoolomgevingen een zogenaamde octopus-zone, met duidelijke signalisatie. Voorts willen we méér schoolstraten, waar de auto's bij het begin en het einde van de schooltijd niet welkom zijn. De school is geen drive-in, hé!" De burgemeester belooft ook meer veilige fietspaden.

Voor Merel

De ondertekening van het SAVE-charter kwam er mee op initiatief van Peggy Muyldermans. Zij is de mama van Merel De Prins, het meisje dat in 2015 omkwam toen ze in Vilvoorde werd aangereden door een roekeloze autobestuurder. Muyldermans werd vorig jaar verkozen als gemeente­raadslid. "Dat was een bewuste keuze om zo vanuit de politiek te kunnen zorgen voor veiliger verkeer", zegt ze. Muyldermans heeft nog een reeks aanbevelingen klaar. "De fietssnelwegen zijn een goede zaak, maar de oversteekplaatsen zijn levensgevaarlijk. Ze pleit ook voor meer verdraagzaamheid in het verkeer: "Het moet van de basis komen én van beide kanten, zowel van de fietsers als van de andere weggebruikers."

Meteen concreet

Na de ondertekening werd meteen werk gemaakt van het akkoord. De zesdejaars van basisschool ter Berken kregen les over de levensgevaarlijke dode hoek bij vrachtwagens.

Meest gelezen