© Syda Productions - creative.belgaimage.be

Agoria over digitalisering: "Tegen 2030 gaan we meer dan 500.000 jobs niet ingevuld krijgen"

Door de digitalisering zullen er veel meer jobs bij komen dan dat er wegvallen. Dat was al bekend, maar het blijkt ook uit een nieuwe analyse van Agoria. Agoria is de Belgische federatie van technologiebedrijven. Voor elke job die wegvalt, zullen er bijna vier andere in de plaats komen. "Als we geen maatregelen treffen, zullen we tegen 2030 meer dan 500.000 mensen te kort komen om het werk dat er zal zijn, uit te voeren", zegt Marc Lambotte van Agoria. "Omscholing en activering zullen onvermijdelijk zijn."

"Er wordt altijd gezegd dat er door de digitalisering jobs verloren zullen gaan. En dat is ook zo", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. "Maar tegelijk zorgt die nieuwe technologie ervoor dat er veel nieuwe banen bij komen. Voor elke job die er wegvalt, komen er 3,7 andere in de plaats."

Aan de verlieskant zitten jobs in handenarbeid, in sectoren als landbouw, metaal en houtindustrie. Die jobs worden vervangen door robots. Ook bureauwerk zoals in boekhouding wordt meer en meer gedaan door computers. Daar vallen dus jobs weg.

Maar in de geautomatiseerde productie, transport en distributie en de bouw komen er jobs bij. De grootste toename zal zitten in de gezondheidszorg, diensten en onderwijs. "We zullen massaal moeten inzetten op omscholing", zegt Lambotte.

Bijscholing en omscholing

"In de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat mensen die vandaag een baan hebben, de vaardigheden hebben om die job te behouden", zegt Lambotte. "Daarvoor moeten we die mensen bijscholen. Het tweede dat we gaan doen, is de 300.000 mensen waarvan de baan zal verdwijnen,  omscholen naar een beroep waar wel vraag naar is. De derde poot van wat we moeten doen, is dat we mensen activeren: iedereen die kan werken, moet werken. En ten slotte zullen we er ook voor moeten zorgen dat we, voor de jobs waar we echt geen mensen voor vinden, technologie ontwikkelen om die jobs te automatiseren." 

Meest gelezen