Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Boze Trump loopt weg van ontmoeting met Democratische Congresleiders

In de Verenigde Staten is het blijkbaar tot een open breuk gekomen tussen de Republikeinse president Donald Trump en de Democratische fractieleiders in het Congres, Chuck Schumer en Nancy Pelosi. Trump vindt het niet kunnen dat die nog altijd een onderzoek willen voeren naar mogelijke Russische betrokkenheid bij zijn verkiezing.

Volgens de persbureaus heeft de ontmoeting in het Witte Huis amper drie minuten geduurd. Nancy Pelosi, fractievoorzitter van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, en Chuck Schumer, fractieleider in de Senaat, wilden met Trump praten over een investering van twee miljard dollar in infrastructuur zoals wegen, spoorwegen en internet. 

Chuck Schumer en Nancy Pelosi na hun ontmoeting met president Trump.
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Trump liep echter woedend weg na enkele minuten. Kort daarop sprak hij een groep journalisten toe in de Rose Garden. "Enkel als de Democraten ophouden met hun onderzoeken, zal ik met hen werken aan infrastructuur, goedkopere prijzen voor geneesmiddelen en andere zaken", aldus de president. Hij zou vooral boos geweest zijn na een uitlating van Pelosi dat hij probeerde zaken te verbergen voor het Congres. 

Schumer en Pelosi zien dat anders: volgens hen gebruikt Trump die uitlatingen als excuus om niets te doen aan de gebrekkige infrastructuur in de VS. Hij liep weg op het ogenblik dat we hem vroegen hoe hij daarvoor het geld ging bijeenkrijgen, aldus Schumer. 

De Democraat herinnert eraan dat hij en Pelosi twee weken geleden ook een ontmoeting hadden met Trump die wel goed verliep. Ook toen hadden de Democraten al aangekondigd dat ze de Russische connectie zouden blijven onderzoeken en toen was de president daar niet woest over geweest. 

Zeker is dat de sfeer tussen president en de Democraten nu erg slecht is en dat lijkt geen goed nieuws voor de investeringen in infrastructuur. Dat was nochtans een verkiezingsbelofte van Trump. Eerder had de president gesuggereerd dat de Democraten hem wilden in de val lokken om via taksen op brandstof om infrastructuur te bekostigen, een belastingverhoging door te voeren. 

Meest gelezen