Beste Belgische voetbalbond, mag mevrouw de directeur het zelf even toelichten?

De Belgische Voetbalbond stelde deze week Stephanie Forde aan als operationeel directeur van het Departement voor Arbitrage. Tijdens de persconferentie nam ze het woord niet en dat zet kwaad bloed bij pr-consultant Delphine De Pauw.

Deze ochtend verslikte ik me bijna in mijn spreekwoordelijke koffie. Op de dag dat bekendgemaakt werd dat vrouwen in leidinggevende functies voor betere bedrijfsresultaten zorgen, kwam ik een ander artikel tegen over de aanstelling van Stephanie Forde als operationeel directeur van het Belgische Departement voor Arbitrage van het Profvoetbal.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik geen voetbalfan ben en dus nog nooit van Stephanie Forde had gehoord, maar het nieuws over haar aanstelling deed me plezier. Een vrouw die het zo ver schopt in een omgeving die gedomineerd wordt door mannen, dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Wat is dan het probleem? De Belgische voetbalbond KBVB stelde een nieuw organigram voor en, hoera, er zit een vrouw tussen. Naast de verantwoordelijkheid voor de operationele zaken, zal ze ook mee beslissen over de scheidsrechtersaanduidingen voor wedstrijden. Prima toch? 

Een vrouw die het zo ver schopt in een omgeving die gedomineerd wordt door mannen, dat kunnen we alleen maar toejuichen

Uit het artikel "De vrouw uit het busje wordt baas" vernam ik echter dat Stephanie Forde de persconferentie van de Belgische voetbalbond KBVB heeft bijgewoond, maar dat ze het woord niet heeft genomen. Het is momenteel onduidelijk of het hier om een bewuste keuze, een voorafgemaakte afspraak of een pijnlijk voorval gaat.

Een vrouw die aangesteld wordt in dergelijke positie doet vandaag spijtig genoeg, nog vragen rijzen. Ongeacht welk van de bovengenoemde scenario’s van toepassing is, ik vind het opmerkelijk dat er niemand binnen de Belgische voetbalbond op voorhand heeft bedacht dat de aanstelling van Stephanie Forde ertoe zou leiden dat zij vragen van journalisten zou moeten beantwoorden tijdens de persconferentie. 

Iedere communicatiemanager/woordvoerder met enige ervaring had dit kunnen voorspellen en had mevrouw Forde in haar nieuwe functie kunnen steunen door haar op voorhand te mediatrainen en haar aan bod te laten komen tijdens de persconferentie.

Iedere communicatiemanager met enige ervaring had mevrouw Forde bovengenoemde situatie kunnen besparen door haar te mediatrainen

Waarom werd er geen dry run gehouden van de persconferentie om al de betrokken partijen een duidelijke rol toe te wijzen en om verschillende scenario’s door te nemen aan de hand van een vooraf opgestelde Q&A? Zeker als er betrokkenen zijn die geen ervaring hebben om met de pers te spreken. 

We kunnen deze aanstelling alleen maar aanmoedigen, maar, beste voetbalbond, zorg er dan ook voor dat de vrouw in kwestie de juiste tools in handen krijgt om volwaardig naast haar collega’s te staan. Ik hoop van harte dat die mediatraining nog zal volgen en dat mevrouw Forde de kans zal krijgen om haar zeg te doen naar de buitenwereld.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen