N-VA wil nieuwe legerbasis in Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen, steun bij andere partijen

N-VA wil een nieuwe legerkazerne in Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen voor de landcomponent van het Belgische leger. Dat heeft Theo Francken (N-VA) gezegd tijdens een verkiezingsdebat op de Vrije Universiteit Brussel. Francken krijgt steun voor zijn voorstel bij verschillende partijen.

De landcomponent van het leger kampt met een groot personeelstekort. Voormalig staatssecretaris Francken hoopt nieuwe rekruten aan te trekken door een nieuwe basis te openen in Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen. Vandaag heeft de landcomponent enkel basissen in Wallonië en Limburg, wat voor veel potentiële kandidaten ver van huis is.

"Voor het woon-werkverkeer stelt het leger vandaag onmogelijke eisen aan het personeel", zegt Francken. "Daarom is er echt nood aan een nieuwe kazerne voor de landmacht in Oost-Vlaanderen of West-Vlaanderen."

Steun bij andere partijen

Het N-VA-voorstel kreeg steun bij verschillende andere partijen tijdens het debat. Onder meer CD&V pleitte ook voor een nieuwe basis voor de landmacht, al zou die misschien ondergebracht kunnen worden bij andere legerkazernes. Andere componenten van het leger - de marine, de luchtmacht en de medische component - hebben wel kazernes in Oost- en West-Vlaanderen.

"Misschien moet men op bestaande locaties uitbreiden alvorens men radicaal akkers of bossen gaat platleggen om een nieuwe kazerne te bouwen", zegt CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert.

Ook SP.A, Open VLD en Groen toonden zich voorstander van het voorstel. De partijen zijn het er overigens ook over eens dat een nieuwe regering zich zal moeten buigen over het loon en het statuut van de militairen. "Dat moet hoger", zegt Melissa Depraetere van SP.A. Ook is er consensus dat de besparingen bij Defensie nu wel echt gedaan zijn, en dat er ‘een groeipad’ moet worden volgehouden. 

Vakbond wil snellere oplossing

De militaire vakbond ACMP is kritisch voor het voorstel om een nieuwe kazerne te bouwen. Volgens Yves Huwart duurt een nieuwe kazerne bouwen al snel enkele jaren, terwijl de aanwervingsproblemen zo acuut zijn dat er een snelle oplossing moet komen. Een beter statuut en hogere verloning kan sneller worden ingevoerd, aldus Huwart. 

Meest gelezen