Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

"Open VLD weinig zichtbaar in campagne", voorzitter Rutten: "We blijven op dezelfde nagel kloppen"

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten verdedigt de aanpak van de verkiezingscampagne door haar partij. In "De afspraak op vrijdag" kreeg ze te horen dat de liberalen er de afgelopen weken niet aan te pas kwamen, maar Rutten blijft achter haar aanpak staan.  

Rutten ging in debat met econoom Gert Peersman en met de redactiedirecteur van de kranten De Tijd en L'Echo Isabel Albers. Beiden vinden dat liberalen niet echt hun stempel op de verkiezingscampagne konden drukken. "De uitgangspositie van de liberalen was heel goed", zegt Albers. "Na de gemeenteraadsverkiezingen hadden de liberalen de wind in de zeilen, maar nadien is de Open VLD - en ook de MR - er bijzonder weinig aan te pas gekomen in de campagne. Op geen enkel moment hebben ze echt hun thema kunnen laten doorwegen, terwijl de SP.A dat wel heeft kunnen doen met pensioenen en N-VA en Vlaams Belang heel aanwezig waren in de campagne."

Het is nooit gegaan over waar men het geld gaat halen

Isabel Albers

Peersman zegt dat ook hij de liberale stem in de campagne heeft gemist. "Ik heb niet het gevoel dat er veel voorstellen gekomen zijn van Open VLD. Als ik naar het sociaaleconomische luik kijk, dan zegt men dat we meer mensen aan het werk moeten hebben en dan komt alles in orde. Maar ik heb geen voorstellen gezien van hoe we dat gaan doen. Ik heb geen voorstel gezien dat wat kan opbrengen en de begroting gaat verbeteren. En dan vraag ik mij af hoe je zo op het debat kan wegen."

"Het is op geen enkel moment gegaan over waar men het geld gaat halen", vult Albers aan. "Zeggen dat we een begrotingsevenwicht willen en een lastenverlaging maar niet in het minste aangegeven waar men dat geld zal halen. Dat is iets wat heel erg ontbreekt in beide liberale programma's."

Mensen willen weten of ze genoeg geld zullen hebben om goed te leven

Gwendolyn Rutten

Rutten verdedigt zich tegen deze kritiek. "Als ik met de mensen praat, dan is het belangrijkste thema van de campagne dat de mensen willen weten of ze voldoende geld hebben, niet gewoon om te leven, maar ook om een goed leven te hebben. Dat is wel degelijk ons thema. Dat hebben we vijf jaar lang op de agenda gezet en wij willen nu op dezelfde nagel blijven kloppen."

"Het klopt dat wij belastingverlagingen voorstellen. Die dienen om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken en vacatures in te vullen. Het sluitstuk van deze redenering is dat als je genoeg mensen aan de slag krijgt en kan laten werken, de begroting ook klopt", stelt Rutten.

Jobs, jobs, jobs was de mantra van deze regering en op die weg wil Open VLD verder gaan. "Volgens ons moet je drie dingen doen", zegt Rutten. "Je moet een activeringsbeleid voeren, bijvoorbeeld door het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en het beperken van het brugpensioen. Ten tweede geloven wij in lastenverlagingen om banen te creëren en het verschil tussen werken en niet werken groter te maken. En ten derde moet je blijven hervormen: de overheid moet moderner, slanker en slimmer en dat kan in dit land nog altijd als je kijkt hoeveel overheid wij hebben."

Bekijk hieronder de hele uitzending van "De afspraak op vrijdag":

Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Meest gelezen