PVDA-voorzitter Mertens: "Echte kloof is niet die tussen noord en zuid, maar tussen traditionele politiek en gewone man"

PVDA is één van de winnaars van de verkiezingen van zondag en zal de "authentieke stem van links" laten horen in de vijf parlementen. Dat was de boodschap van een tevreden voorzitter Peter Mertens en partijwoordvoerder Raoul Hedebouw maandag na afloop van het partijbestuur. Mertens had het ook over de kloof tussen de politiek en de gewone man. PVDA zag het aantal parlementsleden stijgen van 8 naar 42 en is voortaan vertegenwoordigd in vijf parlementen.

Het aantal Kamerzetels is verzesvoudigd van 2 naar 12, aldus Hedebouw, die de fractie ook zal leiden. "Voortaan kunnen we in alle commissies aanwezig zijn en ook over onze eigen voorstellen stemmen. Bovendien zullen we als erkende fractie aanwezig zijn in de Conferentie van Voorzitters, die de werking van de Kamer bepaalt", zegt hij. Raoul Hedebouw benadrukte dat een derde van de PVDA-kamerfractie arbeider is, zoals bijvoorbeeld vakbondsmensen Maria Vindevoghel en Gaby Colebunders.

Mertens zei dat de partij op één vertegenwoordiger in het Vlaams Parlement had gerekend, "maar dat zijn er vier geworden". De fractie zal worden geleid door Jos D'haese. In het Brussels Parlement steeg het aantal verkozenen van 4 naar 11. De fractie zal worden geleid door Françoise De Smedt. In Wallonië steeg het aantal verkozenen van 2 naar 10, terwijl de partij ook haar intrede doet in het Europees Parlement met één verkozene.

Mertens waarschuwde voor het gevaar dat de traditionele partijen na hun verkiezingsnederlaag gewoon zullen willen overgaan tot de orde van de dag. "Zondag was geen communautaire stemming of een stemming rond migratie", aldus de voorzitter. "Maar de burger heeft zijn angst voor zijn pensioen en de koopkracht willen uitdrukken. Hij heeft het signaal willen geven dat hij zich een nummer voelt, in de steek gelaten door de traditionele partijen", vervolgde hij. "De echte kloof is niet die tussen noord en zuid, maar tussen de traditionele politiek en de gewone man", vatte Peter Mertens het samen.

Voor PVDA is de sterke groei van Vlaams Belang verontrustend. Maar ook daar moeten de traditionele partijen in eigen boezem kijken, vond Mertens. "Zij hebben het klimaat en de voedingsbodem geschapen waardoor de mensen Vlaams Belang stemmen." De voorzitter wees vooral naar N-VA: "N-VA is niet de dam tegen het Vlaams Belang die het beweerde te zijn, maar integendeel de brug naar het Vlaams Belang. Het is dan ook noodzakelijk om te kijken naar de oorzaken waarom de mensen voor het Vlaams Belang stemmen: de mensen voelen zich niet meer veilig wat hun pensioen, hun koopkracht,... betreft."

Tweede winnaar

Gisteren kwam PVDA als "tweede winnaar" uit de stembus. Met een stijging van 2,8 procentpunt ging de partij er na Vlaams Belang in Vlaanderen het sterkst op vooruit.

In het Vlaams Parlement halen ze voor het eerst 4 verkozenen. Lijsttrekkers Jos D'Haese (Antwerpen), Tom De Meester (Oost-Vlaanderen) en Kim De Witte (Limburg), en nummer twee uit Antwerpen Lise Vandecasteele zijn verkozen. 

Bekijk hier de zetelverdeling in het Vlaams Parlement: 

In de Kamer scoort PVDA/PTB maar liefst 12 zetels, een verzesvoudiging tegenover de twee zetels van de afgelopen vijf jaar. In het federaal parlement maakt de partij ook haar inzet van de verkiezingen waar: voorzitter Peter Mertens krijgt een zitje.

Mertens werd samen met Greet Daems verkozen vanuit Antwerpen. In Brussel werden lijsttrekker Maria Vindevoghel en nummer twee, Nabil Boukili, verkozen voor de Kamer. Vanuit Oost-Vlaanderen vaardigt de partij Steven De Vuyst af. Uit Luik, de provincie van boegbeeld Raoul Hedebouw, levert de partij drie vertegenwoordigers, net als uit Henegouwen. Vanuit Namen komt ook Thierry Warmoes in de Kamer. 

Bekijk hier de zetelverdeling in de Kamer: 

Ook in het Europees Parlement levert PTB met Marc Botenga één zetel. In het Brussels Parlement, waar PTB en PVDA een aparte lijst indienden, komen er 11 vertegenwoordigers van de uiterst linkse partij (10 van de PTB-lijst, 1 van PVDA). 

Bekijk hier de zetelverdeling van de Belgische partijen in het Europees Parlement: 

Hier ziet u de uitslag van PTB voor het Brussels Parlement; de PVDA-lijst haalde daarnaast nog één zetel binnen: 

Op deze kaart tonen we hoe de PVDA scoorde voor het Vlaams Parlement (hoe roder, hoe hoger hun score). De hogere percentages in kanton Gent (11,3 procent), Antwerpen (11,5) en Genk (9,1) vallen op: 

Meest gelezen