Videospeler inladen...

Maak kennis met Agora en DierAnimal, twee opvallende nieuwkomers in het Brussels Parlement

De verkiezingen in Brussel leverden afgelopen weekend een aantal opvallende resultaten op. Naast de traditionele partijen slaagden ook burgerinitiatief Agora en DierAnimal, een partij die opkomt voor een betere bescherming van dierenrechten, er in om elk een zetel te veroveren. Deze partijen zijn in het Brussels Parlement even groot als PVDA, CD&V en Vlaams Belang. Wij gingen bij beide een kijkje nemen. 

Agora

In het Nederlandstalige kiescollege in Brussel veroverde burgerbeweging Agora 5,2 procent van de stemmen. Het haalde zo net de kiesdrempel en mag de komende legislatuur één verkozene afvaardigen in het Brussels Parlement. Die eer is weggelegd voor lijsttrekker Pepijn Kennis, al benadrukt die dat hij slechts een spreekbuis wil zijn voor het initiatief.

We willen een andere vorm van politieke participatie organiseren

Pepijn Kennis, verkozene Agora

“Agora is een burgerbeweging die verder wil gaan dan het systeem van verkiezingen. We willen een andere vorm van politieke participatie organiseren”, legt Kennis uit. “We voelen dat veel mensen gefrustreerd zijn en net daardoor ook extreem gaan stemmen. Ons antwoord is niet een extreem programma, maar is net een oproep: laat ons naar de burger luisteren.” 

Dat willen ze doen door 89 Brusselaars (precies evenveel als in het Brussels Parlement) via loting bij elkaar te brengen in een assemblee. De loting zal gebeuren via het rondsturen van uitnodigingen naar gelote adressen in het Brussels gewest.

“Die assemblee zal in het najaar ook kunnen beslissen waarover ze zullen gaan delibereren en daar standpunten over innemen.” Kennis zal als parlementariër de stem van het assemblee vertegenwoordigen in het Brussels halfrond.

“We willen ook de diversiteit die Brussel heel duidelijk heeft, weerspiegelen in het assemblee. We kiezen er dus actief voor om quota te gebruiken. Op vlak van gender, opleidingsniveau en leeftijd, zodat die hetzelfde is als in het Brussels electoraat. Daardoor denk ik dat de mensen veel meer gevaloriseerd zullen worden en dat de politiek en de burgers zo veel meer naar elkaar toe kunnen groeien”, gaat Kennis verder.

“De grenzen maken we zo laag mogelijk, we voorzien eten, kinderopvang en een financiële vergoeding, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen. Een groot deel van mijn parlementair loon zal dienen om de assemblee te kunnen financieren.”

De komende vijf jaar willen we ervoor zorgen dat deze manier van besluitvorming tenminste op het niveau van het Brussels Gewest wordt geïnstitutionaliseerd
Pepijn Kennis, verkozene Agora

Agora heeft op dit moment dus nog geen inhoudelijk programma. “Omdat dat ook niet coherent is met de basisgedachte dat we de burgers meer aan het woord willen laten", zegt Kennis.

“We hadden gehoopt om de kiesdrempel te halen en dat is gelukt.” Tegelijkertijd benadrukt Kennis dat het uiteindelijke doel van het initiatief verder reikt. “De komende vijf jaar willen we ervoor zorgen dat deze manier van besluitvorming tenminste op het niveau van het Brussels Gewest wordt geïnstitutionaliseerd”, verduidelijkt Kennis. 

DierAnimal

Ook de resultaten van het Franstalig kiescollege in het Brussels gewest leverde een erg opmerkelijke zetel op. DierAnimal haalde er 1,2 procent van de stemmen, maar via een lijstverbinding met de uiterst linkse PTB konden ze toch een zetel in het parlement binnenhalen.

“Dit was een zuiver technische samenwerking, die toelaat dat kleine partijen de kiesdrempel kunnen halen en zo toch een verkozene kunnen halen”, legt lijsttrekker Victoria Austraet uit.

We proberen te streven naar een zo vergaand mogelijke bescherming van dierenrechten

Victoria Austraet, verkozene DierAnimal

Austraet rondt momenteel haar stageperiode als advocate af.  Ze sloot zich naar eigen zeggen oorspronkelijk aan bij DierAnimal om juridische hulp te kunnen verzorgen. “Later ben ik dan ook op de lijst terecht gekomen.”

De partij kwam overigens ook in het Nederlandstalige kiescollege in Brussel op, net als op Vlaams, federaal en Europees niveau. Overal haalde de partij ongeveer 1 procent van de stemmen.

“We hebben deze groepering opgericht omdat we allemaal overtuigde dierenrechtenactivisten zijn. We proberen te streven naar een zo vergaand mogelijke bescherming van dierenrechten”, aldus Austraet. Zo wil de partij de commercialisatie van dieren aan banden leggen. Ook ijveren ze voor het invoeren van verplichte vergunning voor iedereen die huisdieren wil houden.

Daarnaast pleit DierAnimal vooral voor strengere straffen voor wie zich schuldig maakt aan dierenmishandeling. Om dit te kunnen doen, moet er een specifieke politie-eenheid worden opgericht. “Vooral inzake mishandeling schiet de huidige wetgeving duidelijk tekort”, aldus Austraet. 

We hadden zo goed als geen financiële middelen. Ik had niet verwacht dat ik verkozen zou geraken

Victoria Austraet, verkozene DierAnimal

De campagne verliep volgens Austraet erg moeilijk. “We hadden zo goed als geen financiële middelen. Ik had niet verwacht dat ik verkozen zou geraken. We werden ook nergens opgenomen in een peiling en hadden dus geen idee van waar we zouden geraken. Maar de reacties van de mensen waren zeer positief, zoals is gebleken uit de resultaten. Dat heeft ons de kracht gegeven om door te zetten.”

Austraet wil zich als dierenrechtenactiviste duidelijk profileren in het parlement en hoopt dat deze problematiek niet langer onder mat zal worden geveegd. “Ik zal me hoe dan ook 200% inzetten voor de job als parlementariër”, besluit Austraet.  

Bekijk hieronder de reportage van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen