Boete van 2.000 euro voor burgemeester die privacyregels geschonden heeft in kiescampagne

Voor het eerst in ons land heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit een financiële sanctie opgelegd sinds de nieuwe privacywetgeving GDPR werd ingevoerd. Een Vlaamse burgemeester gebruikte persoonsgegevens die hij verkregen had tijdens de uitvoering van zijn ambt voor verkiezingsdoeleinden. 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)  kreeg naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 een klacht binnen over een burgemeester die misbruik had gemaakt van gegevens die hij verkregen had tijdens de uitoefening van zijn ambt. 

De klagers hadden via hun architecte e-mailcontact met de burgemeester in verband met een verkavelingswijziging. De dag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, stuurde de burgemeester hun een "reply"-mail met een verkiezingsbericht.

Gegevens verkregen in kader van openbaar ambt mogen nooit gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden

Hielke Hijmans, Voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA.

Na een hoorzitting werd geconcludeerd dat de privacy van de klagers hierdoor wel degelijk geschonden werd. "Burgemeesters aan wie burgers hun persoonsgegevens hebben toevertrouwd, moeten daar bijzonder waakzaam mee omspringen", aldus Hielke Hijmans, voorzitter van de  Geschillenkamer van de GBA. "Gegevens die verkregen worden in het kader van een openbaar ambt mogen nooit opnieuw gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden."

Berisping en geldboete van 2.000 euro

Omdat het aantal betrokkenen beperkt was, alsook de ernst en de duur van de inbreuk, besliste de Geschillenkamer om een berisping en een geldboete van 2.000 euro op te leggen. 

Meest gelezen