Brand- en hospitalisatieverzekering in 10 jaar bijna de helft duurder

Brandverzekeringen en hospitalisatieverzekeringen zijn de afgelopen 10 jaar 40 procent duurder geworden. Autoverzekeringen zijn dan weer amper 1,5 procent gestegen. In het algemeen is het leven in die periode 20 procent duurder geworden, zo blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

"De kosten die de prijs van de verschillende soorten verzekeringen bepalen, evolueren niet allemaal op dezelfde manier, "zegt Wauthier Robijns van de Belgische verzekeringskoepel Assuralia.

“In een brandverzekering wordt er rekening gehouden met de bouwkosten. En die zijn sterk gestegen de voorbije 10 jaar. De evolutie van die kosten zit vervat in een speciale index, de ABEX, die rekening houdt met de prijs van de bouwmaterialen en de loonkosten in de sector. Elke 6 maanden wordt die ABEX-index verrekend in de prijs van verzekeringen die verband houden met herstellingen van woningen zoals brand-, overstromings-  en inbraakverzekeringen. Op die manier wordt zowel de waarde van de verzekerde goederen als de premie aangepast,“ zegt Robijns. Woningverzekeringen zijn van mei 2009 tot nu 42,8 procent duurder geworden.

Autoverzekering relatief goedkoper

De autoverzekering is de voorbije 10 jaar met amper anderhalve procent duurder geworden. Relatief is ze dus goedkoper geworden omdat ze minder steeg dan de index in zijn geheel. Dat komt vooral omdat er minder ongevallen zijn, zegt Robijns.

“Een belangrijke factor is zeker de uitrusting van nieuwe auto’s. Je hebt nu allerlei systemen die je waarschuwen voor dreigend gevaar. Ook de infrastructuur van onze wegen en ronde punten is beter. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een merkbare daling is van het aantal ongevallen. Er zijn nog nooit zoveel voertuigen op de weg geweest maar we hebben minder aanrijdingen op jaarbasis. Daardoor zijn de premies voor de verzekeringen omlaag gaan."

"Dat wordt gedeeltelijk gecompenseerd doordat die uitrusting, die elektronica in de auto's, herstellingen duurder maken. Het nettoresultaat is dat de premie die de consument moet betalen, de laatste 10 jaar ongeveer stabiel gebleven is.”

Ereloonsupplementen jagen premie hospitalisatieverzekering de hoogte in

Hospitalisatieverzekeringen zijn de laatste 10 jaar met 41 procent gestegen. “In de hospitalisatieverzekering wordt er rekening gehouden met de kosten van een ziekenhuisopname," zegt Robijns. "Daar zijn we voor een groot deel afhankelijk van de ereloonsupplementen die gevraagd worden in eenpersoonskamers. We weten dat dat nauw verbonden is met de discussie over de financiering van de ziekenhuizen. Het is één van onze vragen aan de volgende regering om rond de tafel te gaan zitten om vat te krijgen op die ereloonsupplementen."

Ook reisverzekeringen zijn meer dan gemiddeld gestegen. Die werden in de voorbije 10 jaar bijna een derde duurder. De prijs van de andere verzekeringen is de laatste 10 jaar aan ongeveer hetzelfde tempo gestegen als de consumptie-index, met een moeilijk woord ook "inflatie" genoemd (+ 19,8 procent). 

Meest gelezen