Videospeler inladen...

Flexibeler ouderschapsverlof en een nieuwe kansspelwet: dit verandert er allemaal op 1 juni

Verkiezingstijd of niet, een nieuwe maand betekent traditioneel een aantal nieuwe regels. Dat is ook deze keer niet anders. Zo worden de regels rond ouderschapsverlof flexibeler en wordt de kansspelwet grondig gewijzigd. Ook de regels voor sportmakelaars worden strenger. Verder zijn de renovatiepremies herbekeken en treedt het verdrag over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo in werking. Daarnaast wordt ook de nieuwste generatie immunotherapie voortaan terugbetaald. Tot slot krijgt de wegcode een update.

Versoepelde regels rond ouderschapsverlof

Vanaf 1 juni kunnen werknemers een halve dag ouderschapsverlof per week, of een hele dag elke twee weken, opnemen. Tot nu kon dit enkel voltijds, halftijds of gedurende één dag per week. Ouders hebben op die manier meer flexibiliteit.

Deze vorm van ouderschapsverlof is echter enkel mogelijk met het akkoord van de werkgever. "We willen dan ook bedrijven erop attent maken dat ze een duidelijk beleid moeten hebben als ze dit toestaan", is te horen bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). "Want als bedrijven dit voor één medewerker toestaan, dan moeten ze dit voor alle werknemers mogelijk maken."

Het VBO en het neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) wijzen ook op de nadelen van het systeem. Zeker in bijvoorbeeld industriële bedrijven met ploegenstelsels en een volcontinu arbeidssysteem zal het niet makkelijk worden, klinkt het. 

Het NSZ waarschuwt dat het voor bedrijven "zo goed als onmogelijk" zal zijn om vervangers te vinden die slechts één dag of een halve dag komen werken. Vooral bij kleine bedrijven zal de vlotte werking in het gedrang komen. "De zaakvoerder en de nog aanwezige collega's kunnen niet elke woensdag een tandje bijsteken", aldus het NSZ, verwijzend naar het feit dat de nieuwe vorm van ouderschapsverlof wellicht vooral woensdagnamiddag zal worden opgenomen.

Vernieuwde kansspelwet

Vorige week – de laatste werkingsweek van de voorbije legislatuur – heeft het Vlaams parlement een pakket wijzigingen aan de kansspelwet goedgekeurd. Die stelt een speellimiet van 500 euro per week in. Dat geldt voor alle legale goksites.

Er komt ook een duidelijke beperking van reclame voor online kansspelen op televisie en een (bijna) totaalverbod van reclame via internet voor online kansspelen. Reclameboodschappen moeten voortaan verplicht een boodschap bevatten die waarschuwt voor de gevaren van overmatig gokken. Tijdens live-uitzendingen van sportwedstrijden mag voortaan ook geen reclame meer worden gemaakt voor online kansspelen. Reclame via boarding in het stadion of shirtreclame blijft toegestaan.

De wet betekent vooral dat spelers die kampen met gokproblemen meer maatregelen kunnen nemen om zichzelf te beteugelen. De kansspelcommissie spreekt van een stap voorwaarts. De algemene verwachting is wel dat er in de volgende legislatuur strengere regels zullen volgen.

Strengere regels voor sportmakelaars

Sportmakelaars in Vlaanderen zullen voortaan niet langer mogen optreden voor jongeren onder de 15 jaar. Ze zullen zich ook moeten registreren. Internationale makelaars of makelaars die al geregistreerd zijn in een ander gewest, zullen zich alsnog in Vlaanderen moeten registreren. Een adviescommissie kan bij problemen overgaan tot de intrekking of schorsing van de registratie.

Voortaan zullen sportmakelaars ook een borgstelling van 25.000 euro moeten betalen. Dat bedrag moet dienen als een soort drempel om huis-, tuin- en keukenmakelaars op andere gedachten te brengen.

De nieuwe regels komen er in een reactie op de operatie “Propere Handen”. “Met die nieuwe, strengere regels krijgen we meer transparantie op de makelaarsmarkt en zullen we vooral jonge spelers beter kunnen beschermen”, aldus bevoegd minister Philippe Muyters (N-VA).

Overkoepelende renovatiepremie vervangt verbeterings- en aanpassingspremie

De verbeterings- en aanpassingspremie bestaat sinds 1992, en is 15 jaar ouder dan de Vlaamse renovatiepremie die gelanceerd is in 2007. Beide premiestelsels zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Hierdoor vertonen ze een grote overlap op het vlak van doelstellingen, betoelaagde werken en doelgroep. Dit werkt uiteraard onduidelijkheid in de hand.

Daarom heeft de Vlaamse regering op 21 december 2018 definitief de integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één overkoepelende renovatiepremie. Deze kan al aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019, maar de bestaande verbeterings- en aanpassingspremie kon nog aangevraagd worden tot en met 31 mei. Dat kan vanaf 1 juni dus niet meer. 

Verdrag over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo

Vanaf 1 juni treedt ook de nieuwe overeenkomst over de sociale zekerheid tussen België en Kosovo in werking. Dit vervangt het oude verdrag van ons land met Joegoslavië. Dit verdrag wil de dubbele onderwerping aan de sociale zekerheid vermijden, de opgebouwde socialezekerheidsrechten in de twee landen waarborgen en waken over de gelijke behandeling met de eigen onderdanen. Verder vergemakkelijkt het ook de overgang van het ene socialezekerheidsstelsel naar het andere.

Het verdrag is in principe van toepassing op alle personen die onderworpen zijn (geweest) aan de wetgeving van één van de twee landen. Beide landen zullen daarenboven nauwer samenwerken om grensoverschrijdende fraude inzake sociale zekerheidsbijdragen en -prestaties te bestrijden. Dit past in de strijd tegen sociale dumping.

Detachering van werknemers is nog steeds mogelijk maar nu voor een maximumtermijn van 24 maanden in tegenstelling tot 12 maanden zoals bepaald in het oude verdrag. Indien beide landen hiermee akkoord zijn, kan deze periode verlengd worden tot maximum 5 jaar.

Nieuwe generatie immunotherapie CAR-T-therapie voortaan terugbetaald

CAR-T-therapie, een nieuwe generatie immunotherapie, wordt vanaf 1 juni 2019 terugbetaald voor de behandeling van twee types bloedkanker. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. Goed nieuws voor in totaal 140 patiënten die tot voor kort "uitbehandeld" waren. Want naast innovatief is de therapie ook immens duur. Bij CAR-T-therapie worden de eigen witte bloedcellen genetisch aangepast om kankercellen aan te vallen.

"Deze dure behandeling is momenteel niet voor iedereen van toepassing en heeft ook bijwerkingen. Maar dit is wel opnieuw een stap vooruit in de strijd tegen kanker", reageert prof. dr. Tessa Kerre, hematoloog aan UZ Gent.

Vernieuwingen in de wegcode

Zoals vorige week al werd aangekondigd, wordt ook de wegcode lichtjes aangepast. De nieuwe regels in de wegcode, die op 31 mei ingaan, moeten voetgangers, fietsers en gebruikers van elektrische steps beter beschermen. De opvallendste maatregel is dat de maximaal toegelaten snelheid voor elektrische steps en andere populaire "gemotoriseerde voortbewegingstoestellen" wordt opgedreven van 18 naar 25 kilometer per uur.

Ook zullen auto’s die buiten de bebouwde kom een fietser inhalen voortaan 1,5 meter plaats moeten laten, in plaats van 1 meter nu. De nieuwe regels maken het ook mogelijk om op een kruispunt alle fietsers tegelijk groen te geven. Een toepassing van deze maatregel zal niet voor morgen zijn, maar moet het mogelijk maken dit in te voeren op kruispunten waar veel fietsers passeren. Voortaan zullen mensen met een speedpedelec met twee naast elkaar mogen rijden, zoals dat voor fietsers al veel langer mogelijk is.

Tot slot verandert er ook iets voor de voetgangers. Als zich binnen de 20 meter van waar ze de straat willen oversteken een zebrapad bevindt, dan moeten ze voortaan verplicht dat zebrapad gebruiken. Vroeger moest dat zebrapad binnen de 30 meter liggen.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen