Federica Mogherini en Johannes Hahn
AFP or licensors

Europa wil met Noord-Macedonië en Albanië onderhandelen over toetreding (maar niet met Turkije)

De Europese Commissie heeft aan de 28 lidstaten het advies gegeven om de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië op te starten. Volgens de Commissie hebben beide landen het afgelopen jaar belangrijke hervormingen doorgevoerd om de rechtsstaat en democratie te versterken. De onderhandelingen met Turkije moeten daarentegen bevroren blijven. 

Jaarlijks evalueert de Europese Commissie de vooruitgang die gemaakt werd door zogenaamde "kandidaat-lidstaten". Dat zijn lidstaten die bezig zijn EU-wetgeving om te zetten in hun nationale wetgeving. Om te kunnen toetreden tot de Europese Unie moeten landen immers voldoen aan de "Kopenhagen-criteria". Zo moeten ze stabiele instellingen hebben die democratie, rechtsstaat en mensenrechten kunnen garanderen. Er moet een goed functionerende markteconomie zijn en de landen moeten de EU-wetgeving aanvaarden. Ten slotte mag de toetreding van een land het functioneren van de Europese Unie niet ondermijnen. 

Een proces van lange duur

In haar rapport stelt de Europese Commissie dat Noord-Macedonië en Albanië het afgelopen jaar grote stappen vooruit hebben gezet. Door een akkoord  over de naamsverandering van Noord-Macedonië, werd een einde gemaakt aan een jarenlang conflict met Griekenland.

Ook Albanië wordt geprezen voor de verregaande hervormingen die werden doorgevoerd in zijn rechtssysteem. Het is nu aan de lidstaten van de Europese Unie om de effectieve toetredingsonderhandelingen op te starten. Dat gebeurt volgens Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, best zo snel mogelijk. 

Noord-Macedonië en Albanië zijn er klaar voor

Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

Toch zal een toetreding niet voor meteen zijn. De laatste jaren weerklinkt immers kritiek op de uitbreiding van de Europese Unie, die de besluitvorming binnen de Unie logger zou maken. Johannes Hahn, de Europees commissaris die verantwoordelijk is voor het  uitbreidingsbeleid, waarschuwt dat zelfs als de Europese lidstaten instemmen met toetredingsonderhandelingen, de onderhandelingen een werk van lange duur zullen zijn. "Kroatië deed er acht jaar over om de vooropgestelde criteria te bereiken."

De kwestie Turkije

Naast Noord-Macedonië en Albanië is ook Turkije, sinds 1999, een kandidaat-lidstaat van de Unie. In 2005 werden de toetredingsonderhandelingen geopend. De afbrokkeling van de rechtsstaat, democratie en mensenrechten in het land zorgde er echter voor dat de onderhandelingen op dit moment "bevroren" zijn.

In haar rapport benadrukt de Commissie dat Turkije een belangrijke partner blijft van de Unie, maar dat de zorgwekkende achteruitgang op vlak van rechtsstaat,  mensenrechten en economisch beleid verhindert dat de onderhandelingen opnieuw van start kunnen gaan. 

Turkije evolueert in een andere richting dan de Europese Unie

Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid

Volgens de Turkse onderminister van Buitenlandse Zaken, Faruk Kaymacki, gaat het om oneerlijke kritiek die de situatie in het land foutief weergeeft. Kaymacki zegt dat Turkije rekening zal houden met de opbouwende kritiek in het rapport. "Ankara verwacht tegelijkertijd van de Europese bondgenoten dat ze zich blijven inzetten in de gezamenlijke strijd tegen veiligheidsbedreigingen."

Meest gelezen