Videospeler inladen...

Belgen nemen minder ouderschapsverlof en tijdskrediet

Procentueel doen alsmaar minder werknemers een beroep op tijdskrediet en ouderschapsverlof. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenbedrijf Acerta. De daling is het gevolg van strengere regels en dalende uitkeringen. Maar veel mensen wachten ook op het nieuwe systeem van flexibeler ouderschapsverlof dat op 1 juni van start gaat.

Werknemers uit de privésector kunnen hun loopbaan tijdelijk onderbreken of verminderen. Dat kan bijvoorbeeld via tijdskrediet of ouderschapsverlof. Maar het percentage werknemers dat voor loopbaanonderbreking kiest, is de voorbije vijf jaar gedaald van 10,7 procent tot 9,6 procent.

Strengere regels voor tijdskrediet

Meer dan de helft van alle onderbrekingen die in 2018 werden opgenomen, gebeurde onder de vorm van tijdskrediet. Maar de strengere regels en de lagere uitkeringen voor bepaalde categorieën doen de vraag naar tijdskrediet dalen. Onder de regering-Michel werd bijvoorbeeld beslist dat werknemers geen tijdskrediet zonder motief meer kunnen opnemen. "Het tijdskrediet zonder motief werd onder meer gebruikt om met een uitkering een reis te maken", zegt Dirk Vanderhoydonck van Acerta. "Maar dat kan niet meer sinds 2016. Als de regels verstrengen, zakt het aantal mensen dat toegang krijgt tot het stelsel." 

Wachten op flexibeler ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof was vorig jaar goed voor ruim een derde van alle onderbrekingen. Maar ook dit stelsel kan op minder interesse rekenen. "Dit kan te maken hebben met een afwachtende houding bij werknemers door de aanpassingen aan het ouderschapsverlof", denkt Vanderhoydonck. "Dat kunnen wij afleiden uit de vele vragen die wij krijgen." 

Tot nu toe kunt u ouderschapsverlof alleen voltijds, halftijds of één dag per week opnemen. Vanaf 1 juni wordt de formule van 1/10de ouderschapsverlof ingevoerd en kunt u ook een halve dag per week of een hele dag om de twee weken nemen.  "Dat zijn voor werknemers interessante pistes", zegt Vanderhoydonck. "Denk aan ouders die bijvoorbeeld alleen woensdagnamiddag willen thuis blijven voor hun kinderen. Zodra mensen gebruik kunnen maken van het flexibeler ouderschapsverlof, zal de vraag naar ouderschapsverlof wellicht stijgen.

Bekijk de reportage over ouderschapsverlof uit "Het Journaal" hier:

Videospeler inladen...

Meest gelezen