bron: StevenL

Luchthaven van Rotterdam wil duurzame kerosine van CO2 maken

De luchthaven van Rotterdam start met een proefproject om kerosine van CO2 te maken. De CO2 wordt uit de lucht gefilterd en daarna omgezet in kerosine. Op termijn zou de installatie 1000 liter per dag van deze ‘duurzame’ kerosine moeten produceren.

In de regionale luchthaven van Rotterdam bouwen verschillende bedrijven onder leiding van het Duitse EDL een installatie die CO2 uit de lucht haalt en omzet in kerosine. Dat kan nu al in een laboratorium. Maar dit Europees samenwerkingsverband wil een installatie op maat van de luchthaven optrekken die op termijn 1000 liter kerosine per dag produceert.

CO2 uit de lucht

Eén van de bedrijven die meedoen is Climeworks. Het Zwitserse bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het vangen van CO2 uit de buitenlucht. Dat gebeurt met een sponsachtige filter die geïmpregneerd is met bepaalde stoffen, amines, waar CO2-deeltjes zich aan kunnen binden. Grote ventilatoren zorgen voor een constante aanvoer van verse lucht.  

Co-elektrolyse

Bij de CO2 wordt stoom gevoegd. Door elektrolyse, een chemische reactie onder invloed van elektrische stroom, ontstaat er koolstofmonoxide (CO) en waterstof. Onderzoeker Metin Bulut van de VITO legt uit: “CO en waterstof reageren verder met elkaar tot koolwaterstoffen in een exothermisch proces (waarbij energie vrijkomt BV). Benzine, diesel, kerosine zijn koolwaterstoffen. In dit geval wordt synthetische kerosine gemaakt omdat die brandstof de beste fysische eigenschappen heeft voor de luchtvaart.” 

Wat mag het kosten?

Het proefproject in Rotterdam gaat na wat de bouw van zo’n installatie kost en aan welke prijs de duurzame kerosine kan worden geproduceerd.  Volgens Climeworks kost het vangen van CO2 uit de lucht nog tussen de 200 en 600 euro per ton.  Verdere ontwikkeling kan de kostprijs nog verlagen tot 100 euro.  Voor 1000 liter duurzame kerosine is ongeveer 2,5 ton CO2 nodig (gewone kerosine kost ongeveer 1700 euro voor 1000 liter JET A1).

Je kan de prijs van CO2 drukken door schaalvergroting, en door gebruik te maken van restwarmte 

Metin Bulut, onderzoeker Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, VITO

Een dure aangelegenheid, geeft Metin Bulut toe, “maar als er op grotere schaal wordt geproduceerd, zakken de kosten automatisch. Je kan gebruik maken van de restwarmte tijdens het CO2 captatieproces. Je kan ook grote concentraties CO2 afvangen uit industriële processen. Dus de uitdaging is dat je op zo’n manier produceert dat je voordelen hebt van de omgeving.  Een haven bijvoorbeeld is een ideale plek."

Hoe duurzaam is duurzame kerosine?

Maar ook de duurzame kerosine wordt uiteindelijk verbrand en stoot CO2 uit. “Dat klopt”, zegt Menin Bulut, ”als je de CO2 opvangt uit een schoorsteen en je zet die om in kerosine, dan heb je de uitstoot van CO2 eenmaal uitgesteld. Je haalt minder olie uit de grond om kerosine van te maken. Als je de CO2 uit de lucht haalt dan is dat een vorm van circulaire economie en heb je meer impact. Je haalt uit de lucht wat er in zit en je bent niet afhankelijk van één bron. In ieder geval er is duidelijk een wedloop naar CO2 opvang bezig. VITO is volop bezig met de ontwikkeling van de afvang en de omzetting van CO2. We zitten ook in een consortium van kennisinstellingen, technologieleveranciers en andere bedrijven, groot én klein, CO2 Value Europe. We volgen dus de ontwikkelingen in Rotterdam op de voet.”

Er is duidelijk een wedloop bezig naar de opvang van CO2

Metin Bulut, onderzoeker Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, VITO

Meest gelezen