Onduidelijkheid over supergascentrales: Qatar ontkent dat het in het project stapt

Twee weken geleden kondigde een Belgische ingenieur die in Qatar woont aan dat hij samen met Qatar 2,5 miljard euro zou stoppen in de bouw van vier grote energiecentrales, telkens twee in Vilvoorde en Langerlo, maar Qatar weet naar eigen zeggen nergens van.

Groot nieuws twee weken geleden, toen bleek dat er tegen eind 2022 vier nieuwe energiecentrales zouden komen. Want als België zoals gepland de kerncentrales tegen 2025 wil sluiten, dan is er natuurlijk vervangende stroom nodig. Die stroom zou worden geleverd door vier gascentrales van elk 870 megawatt. Twee daarvan zouden er in Vilvoorde komen, op de plek van de gascentrale. Twee andere worden gebouwd in Langerlo bij Genk, op de plek van een afgedankte steenkoolcentrale.

Het nieuws kwam als een verrassing. "Miljardeninvestering Qatar kan Belgische kernuitstap redden" schreef De Tijd. Energieminister Christine Marghem en de Bond Beter Leefmilieu reageerden enthousiast. In het geval van de minister ook al omdat de initiatiefnemer liet verstaan dat het mogelijk zonder subsidies zou kunnen. Experts loofden "een project met visie", maar wezen wel op het ambitieuze karakter ervan. Want op drieëneenhalf jaar tijd gascentrales uit de grond stampen die samen bijna net zoveel stroom produceren als vier kerncentrales, dat is geen sinecure.

De initiatiefnemer bleek Marc Segers te zijn, een Belgische ingenieur van 60 die in Qatar woont. Hij zou ook aan de wieg staan van investeringsfonds BTK dat miljarden euro's beheert. Het bedrijf EGL (Energie en Gas Luxemburg) zou een voorakkoord hebben voor de oplevering van de vier gascentrales. Het zou daarvoor 2,5 miljard euro investeren, geld dat grotendeels uit Qatar zou komen.

De informatie over onze investering in gascentrales is misleidend

website Qatargas
Langerlo

Een ideaal scenario voor Qatar, want op die manier zou er ook veel Qatarees gas naar ons land geëxporteerd kunnen worden, liet Segers weten. Maar al snel heerste er wat verwarring. Marc Segers is namelijk niet bekend in de energiesector in ons land, en ook van zijn bedrijf is weinig bekend. Dat kon mogelijk verklaard worden door het feit dat hij al tientallen jaren in het buitenland actief was. 

Maar experts wezen er ook op dat bekende Europese energiegroepen voorlopig niet met zo'n initiatief komen, wat zou kunnen wijzen op het onzekere karakter ervan. Vrijdag dan is de twijfel nog gegroeid, want Qatar zelf ontkent iets te maken te hebben met het project. Dat wist De Tijd te achterhalen. Op de website van Qatargas valt te lezen dat de informatie van Segers "onjuist en misleidend" is.

Het is in deze fase volstrekt logisch dat Qatar mij niet kent 

Marc Segers, initiatiefnemer nieuwe gascentrales

Maar dat lijkt de zakenman niet te ontmoedigen, integendeel. Marc Segers zelf blijft volop achter zijn verklaringen staan. Kort samengevat komt het hier op neer: Qatar investeert wel degelijk, maar weet het zelf nog niet. Want, zegt Segers, ik heb niet rechtstreeks met Qatar onderhandeld. Logisch dus dat de investeerders mij niet kennen. "Maar" zegt Segers "het blijft mijn bedoeling om de deal in de loop van volgende maand af te ronden". Is het project ten dode opgeschreven of is het zoals in het voetbal, de transfer wordt ontkend tot op het moment dat het contract ondertekend is?

gascentrale EDF Luminus

Meest gelezen