Nog geen papieren belasting­aangifte ontvangen? Dan moet u die zelf aanvragen

De papieren aangiften zijn allemaal verstuurd, laat de overheidsdienst financiën weten. Wie dit jaar geen papieren aangifte in de bus vond, zal er dus dit jaar geen krijgen en kan zijn aangifte online indienen of naar het Contact Center bellen om er alsnog één te ontvangen. Mensen die vorig jaar hun aangifte online deden of hun voorstel voor vereenvoudigde aangifte online raadpleegden, kregen dit jaar geen papieren brief in de bus.

De papieren aangiften werden verstuurd in de periode van 7 mei tot 24 mei. Wie er geen kreeg kan zijn aangifte via MyMinfin online doen. Wie toch liever zijn aangifte op papier doet, kan nog een papieren formulier aanvragen door naar het Contact Center te bellen op 02/572 57 57  en zijn rijksregisternummer op te geven.

In de periode van 2 mei tot 31 mei zijn ook de voorstellen van vereenvoudigde aangifte op papier verstuurd.

We besparen 317.000 euro en het is ook ecologisch verantwoord

Francis Adyns, woordvoerder FOD financiën

Wie zijn aangifte vorig jaar online deed of zijn vereenvoudigde aangifte op MyMinfin raadpleegde, kreeg dit jaar geen papieren aangifte meer in de bus.

“Mensen die de papieren aangifte als een soort reminder gebruikten en dan online hun aangifte deden, zijn eraan voor de moeite”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD financiën. “Het is een erg dure reminder want we sparen nu zo’n  317.000 euro uit door die aangiftes niet meer op papier te versturen. Wie wil kan bij zijn aangifte online ook aanduiden om volgend jaar een herinnering te krijgen via mail.”

De indieningstermijn voor de belastingaangifte loopt tot 28 juni 2019 voor wie zijn aangifte op papier indient. Wie zijn voorstel van vereenvoudigde aangifte via het papieren antwoordformulier wil wijzigen moet dat ook ten laatste op 28 juni 2019 doen. Online moet de aangifte ten laatste op 11 juli 2019 gebeuren.

Meest gelezen