Het cruiseschip 'Ocean Village Two' in de haven van Rhodos.
Böhringer Friedrich/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.5

Grootste operator van luxecruises stoot meer zwavelverbindingen uit dan alle Europese auto's

Carnival Corporation & plc, de grootste operator van luxecruises, heeft in 2017 bijna tien keer meer zwaveldioxide (SOx) uitgestoten dan de 260 miljoen auto's in Europa. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de duurzame transportgroep Transport & Environment (TE). Royal Caribbean Cruises, de op een na grootste operator, komt ook op de tweede plaats wat uitstoot betreft, en stoot vier keer meer uit dan het Europese wagenpark. SOx-emissies vormen sulfaat (SO4) aërosols die een gevaar vormen voor de gezondheid en bijdragen aan de verzuring van land en water.

In absolute cijfers worden Spanje, Italië en Griekenland het meest blootgesteld aan de SOx-vervuiling van de cruiseschepen, gevolgd door Frankrijk en Noorwegen. Barcelona, Palma de Mallorca en Venetië zijn de Europese havensteden die het meest getroffen worden, gevolgd door Civitavecchia bij Rome en Southampton. 

Deze landen worden blootgesteld aan de vervuiling omdat ze belangrijke toeristische bestemmingen zijn, maar eveneens omdat ze minder strikte normen hebben voor zwavel in de brandstof van schepen, wat cruiseschepen toelaat de vuilste brandstof met het meeste zwavel te gebruiken langs hun kustlijn, zo zegt TE in een persmededeling. 

"Luxecruiseschepen zijn drijvende steden die aangedreven worden door een aantal van de vuilste brandstoffen die er bestaan. Steden verbannen terecht dieselwagens, maar ze geven vrije doorgang aan cruisemaatschappijen die giftige dampen uitspuwen die onmetelijke schade berokkenen aan de mensen aan boord en op de nabijgelegen kusten. Dat is onaanvaardbaar", zei Faig Abbasov, de manager voor scheepvaart van TE. 

Voor ons land staat Zeebrugge op de 27e plaats in de lijst van de 50 meest getroffen Europese havens. 

Stikstof

Ook de uitstoot van stikstofverbindingen, NOx, door cruiseschepen in Europa heeft zware gevolgen voor sommige steden, en komt overeen met zo'n 15 procent van de stikstofoxides die jaarlijks uitgestoten worden door de Europese personenwagens, zo stelt het verslag van TE.

In Marseille bijvoorbeeld, hebben in 2017 57 cruiseschepen bijna evenveel NOx uitgestoten als een kwart van de 340.000 personenwagens in de stad. Langs de kusten van landen als Noorwegen, Denemarken, Griekenland, Kroatië en Malta zijn een handvol cruiseschepen verantwoordelijk voor meer NOx dan het grootste deel van de personenwagens in die landen. 

Europa zou zo snel mogelijk een nul-emissiestandaard moeten invoeren in de havens voor cruiseschepen, die dan later uitgebreid kan worden naar andere scheepstypes, zegt TE. 

Het rapport van de groep beveelt ook aan de Emission Control Area's (ECAs, gebieden met uitstootcontrole), die nu enkel van kracht zijn in de Noordzee, de Baltische Zeeën en het Kanaal, uit te breiden tot de rest van de Europese zeeën. Bovendien beveelt het rapport aan de NOx-uitstoot ook te reguleren voor bestaande schepen, die nu vrijgesteld zijn van de normen voor NOx die toegepast worden in de ECAs. 

"Er zijn genoeg beproefde technologieën om cruiseschepen schoner te maken. Walstroom kan helpen om de uitstoot in de havens te verminderen, batterijen zijn een oplossing voor kortere afstanden en waterstoftechnologie kan zelfs de grootste cruiseschepen aandrijven. De sector lijkt niet bereid om vrijwillig de omslag te maken, en dus hebben we regeringen nodig om op te treden en nul-emissienormen op te leggen", zei Faig Abbasov nog. 

Meest gelezen