foto BAAC - Het Laatste Nieuws

Oud begijnhof Mechelen blootgelegd bij graafwerkzaamheden

Bij archeologisch onderzoek op de zogenoemde Fluvius-site in Mechelen, zijn restanten van het grootste begijnhof van de Nederlanden blootgelegd. Het begijnhof lag toen buiten de stadsmuren en werd in 1560 volledig verwoest. Later kwam er een begijnhof binnen de stadsmuren. Dat is er nog en kreeg zelfs de titel werelderfgoed van de Unesco.  

De resten werden 2 meter onder het straatniveau aangetroffen, onder meer een kuil met 16de-eeuws afval.  Dat er archeologische vondsten zouden opduiken op de site, is geen verrassing. Dankzij de vondsten zullen we meer te weten komen over het "Groot Begijnhof buiten de muren", het grootste van de Nederlanden, zeggen de archeologen en de stad Mechelen. 

Het hof was in de late middeleeuwen tegen de stad aan gegroeid en vormde een aparte woonkern. Tijdens de godsdienstoorlogen hebben geuzen het begijnhof totaal verwoest. De begijnen moesten op zoek naar een nieuw onderkomen binnen de stadsmuren.  

foto Stadsarchief Mechelen - Het laatste Nieuws

Het oud begijnhof ontstond al in de 13de eeuw. De begijnen waren zelfvoorzienend. Begijnen zijn celibatair levende religieuze vrouwen die geen geloften hoefden af te leggen. Zo konden ze om het even wanneer weerkeren naar het gewone burgerleven, en zelfs nog trouwen.   

foto Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie

Meest gelezen