Videospeler inladen...

Vlaams Belang over culturele sector en VRT: "Wij willen meer diversiteit in opinies"

Na de verkiezingsoverwinning van 26 mei kan Vlaams Belang toetreden tot een hele reeks raden van bestuur in de cultuursector, ook bij de VRT. Hoe wil de uiterst rechtse partij dat aanpakken? Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang) licht in "De afspraak" toe wat er volgens hem moet veranderen. Sihame El Kaouakibi (Open VLD), die tot 2018 in de raad van bestuur van de VRT zat,  vindt dat je niet tot een raad van bestuur toetreedt vanuit een "anti-"houding.

"Druk je stempel"

"Men laat nu uitschijnen alsof wij bij de VRT en andere cultuurinstellingen plots een kaalslag gaan teweegbrengen", zegt Janssens. "Wij gaan daar gewoon ons democratisch recht uitoefenen zoals elke andere partij."

Wat betekent dat voor Vlaams Belang? "Ik denk dat het heel belangrijk is om je stempel te drukken omdat we zien dat de reactie op de zogenoemde verrechtsing van het landschap vanuit het cultuur- en medialandschap heel verkrampt is."   

Lees verder onder het videofragment:

Videospeler inladen...

"Minder promotie van diversiteit"

Wat moet er dan concreet veranderen volgens Vlaams Belang? Chris Janssens neemt de VRT als voorbeeld. "Ik voel toch bij een heel aantal Vlamingen aan dat de openbare omroep te veel doet aan promotie van diversiteit, opgedrongen multiculturaliteit, een pensee unique (eenheidsdenken, red.) van altijd dezelfde mensen met dezelfde ideeën."

Janssens vindt het belangrijk om meer "diversiteit van opinies" te promoten. "Rechtse politici, Vlaams-Belangpolitici zijn heel erg ondervertegenwoordigd in programma's van de VRT, zo blijkt uit cijfers." Hij heeft het dan meer bepaald over duidingsprogramma's en infotainmentprogramma's. "Ik ben 10 jaar parlementslid. Hier in "De afspraak" is het de eerste keer dat ik uitgenodigd word. (...) Af en toe hebben mensen de indruk dat dit een uitzending voor derden van Groen is", aldus Janssens.

Sihame El Kaouakibi (Open VLD) zat van eind 2014 tot 2018 in de raad van bestuur van de VRT. "De raad van bestuur is niet de plaats waar alles wordt beslist", reageert ze.  "In het Vlaams Parlement worden de krijtlijnen vastgelegd in een beheersovereenkomst. De raad van bestuur, waar alle verschillende partijen vertegenwoordigd zijn, vertaalt dat naar een strategisch plan, waarbinnen management en werknemers dat kunnen waarmaken. De raad van bestuur heeft niet die impact dat wij beslissen wat bijvoorbeeld journalisten zeggen of doen of hoe een uitzendschema eruitziet."

Lees verder onder het videofragment: 

Videospeler inladen...

"Misschien 18 procent subsidies teruggeven"

Janssens heeft zich ook geërgerd aan de aanwezigheid van theatermaker Chokri Ben Chikha in "De afspraak". Die zei vorige week in de studio dat wie voor Vlaams Belang stemt racistisch is. Janssens vraagt zich af in wiens naam Ben Chikha spreekt en wijst erop dat zijn "vzw'tje" uit de cultuursector subsidies krijgt. "Vlaams belastinggeld", zegt hij.

"Ik vraag mij af of wij daar werkelijk onze subsidiëring aan moeten geven. (...) Als hij 18 procent van de kiezers niet lust, moet hij misschien 18 procent van zijn subsidies teruggeven."

Lees verder onder het videofragment:

Videospeler inladen...

"Geen voorstander van quota"

Vlaams Belang is tegen quota bij de openbare omroep."Ik ben geen voorstander van quota als het gaat over aanwerven van personeel of het in beeld brengen van een aantal mensen", zegt Chris Janssens. Voor Vlaamse muziek ligt dat anders. "Daar valt wel iets voor te zeggen omdat je als publieke omroep gefinancierd wordt met Vlaams belastinggeld en best wel wat aandacht mag hebben voor die Vlaamse identiteit, veel meer dan nu het geval is." 

"Rolmodellen moeten vanzelf aan de oppervlakte komen, op basis van hun talent. Ze moeten niet gepusht worden door subsidies of quota. Allochtonen, holebi's, wie dan ook die tot een kansengroep behoort, moet op basis van zijn eigen talenten aangeworven worden. (...) Ik maak een uitzondering voor mensen met een arbeidshandicap omdat ik vind dat die inderdaad een concurrentieel nadeel hebben."

Over quota wordt ook niet beslist in de raad van bestuur van de VRT, zegt El Kaouakibi. Bij de VRT is er sprake van streefcijfers, en die zitten in de beheersovereenkomst die tussen de VRT en de Vlaamse regering is gesloten en waar het Vlaams Parlement zijn fiat aan  geeft. "Vlaams Belang heeft de komende legislatuur drie vaste medewerkers in de commissie Media in het Vlaams Parlement", geeft Janssens aan. "Daar zullen wij mee onze stempel drukken. De basis van ons verkiezingsprogramma is de leidraad voor ons."

Lees verder onder het videofragment:

Videospeler inladen...

Sihame El Kaouakibi: "Niet in raad van bestuur gaan zitten om anti te zijn"

El Kaouakibi heeft vanuit haar organisatie "Let"s Go Urban" ook ervaring met het werken met een raad van bestuur. "Ik beschouw hen als kritische vrienden. Ze hoeven mijn fans niet te zijn, het niet met alles eens te zijn met mij. Ik verwacht dat ze zich kritisch maar constructief opstellen."

"Je gaat in de raad van bestuur van een organisatie zitten vanuit een expertise, vanuit goodwill om die organisatie te ondersteunen en beter te maken. Je moet er niet gewoon in gaan zitten om anti te zijn, om dingen proberen te forceren, of om vanuit stereotiepe beelden te vertrekken. Als politicus moet je niet in de retoriek terugvallen om mensen in hokjes te duwen."

Vlaams Belang weet nog niet wie namens de partij in de raad van bestuur van de VRT zal zitten. "Wij hebben al veel kandidaturen gekregen. Tegen het eind van het jaar moet er een beslissing vallen, wij zullen dat te gepasten tijde communiceren."

Bekijk hieronder het volledige gesprek met Chris Janssens (VB) en Sihame El Kaouakibi (Open  VLD):

Videospeler inladen...

Meest gelezen