James Arthur Photography

Koeltoren die legionella-uitbraak veroorzaakte ondergaat grondige reiniging

De koeltoren van Stora Enso, de papierfabrikant uit Gent die de legionella-uitbraak heeft veroorzaakt, wordt momenteel grondig gereinigd. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De koeltoren werd eerder al gedesinfecteerd, maar is nu ook volledig stilgelegd voor een schoonmaakbeurt. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal de toren pas toestemming geven om op te starten na een risico-analyse.

De koeltoren ligt momenteel dus stil. "Al het water is eruit gelaten, hij staat leeg", verduidelijkt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het gaat niet om een desinfectie, waarbij in een werkende koeltoren bepaalde producten worden toegevoegd om het water te ontsmetten. Omdat de koeltoren niet functioneert kunnen op dit ogenblik ook geen metingen worden uitgevoerd.

De koeltoren kan pas terug opgestart worden als het bedrijf een risico-analyse van het hele systeem heeft uitgevoerd en op basis daarvan een nieuw beheersplan heeft opgesteld. Dat plan zal moeten aantonen dat ze de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om nieuwe risico's te vermijden.

"Pas als dat plan klaar is, aan ons is voorgelegd en door ons is goedgekeurd kan de koeltoren terug opgestart worden", geeft het Agentschap Zorg en Gezondheid aan. Dat zal zich laten bijstaan door externe experten.

Het Agentschap heeft dinsdag nog een bezoek gebracht aan de site van Stora Enso. Het bedrijf gaf toen aan dat het hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor de dodelijke legionella-uitbraak, die 32 mensen ziek heeft gemaakt. Twee daarvan zijn overleden.

Meest gelezen