Kunnen we vanaf nu quota hanteren voor alle incompetente blanke mannen?

Ondernemer Elke Jeurissen dient Vlaams Parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang) van antwoord over zijn uitspraken rond de zin en onzin van diversiteitsquota bij de openbare omroep: "De bullshitbingo rond quota draaide op volle toeren. De dag dat er evenveel incompetente vrouwen als mannen aan de top staan, is echte emancipatie pas een feit".

Ik bekeek net "De afspraak" van gisteravond. Vlaams Belang-onderhandelaar Chris Janssens gaf er een quasi monoloog over de zin of onzin van diversiteit op het scherm bij de VRT. Gelukkig kwam er na 5 minuten enig weerwerk aan tafel van Sihame El Kaouakibi, sociaal ondernemer, nieuw Vlaams Parlementslid en voormalig lid van de raad van bestuur van VRT. 

De bullshitbingo rond quota draaide op volle toeren.

"We moeten mensen kansen geven op basis van hun kwaliteiten. Bij de aanwerving, bij de gasten in uitzendingen van de nieuwdiensten. Rolmodellen moeten vanzelf aan de oppervlakte komen, op basis van hun talent. Ze moeten niet gepusht worden door subsidies of quota. Allochtonen, holebi's, wie dan ook die tot een kansengroep behoort, moet op basis van zijn eigen talenten aangeworven worden", aldus Mijnheer Janssens.

Lees verder onder de video.

Videospeler inladen...

De terechte eis om kwaliteit toe te passen voor iedereen

Ik kan de incompetente blanke mannen in topposities die ik de voorbije 25 jaar tegenkwam in bedrijven niet op 2 handen tellen. De dag dat er evenveel incompetente vrouwen als mannen aan de top staan, is echte emancipatie pas een feit. Trouwens, wij zijn geen kansengroep, wij zijn de helft van de bevolking.

Er is actie nodig, en wel nu. Niet voor meer gelijkheid, want dat is een illusie. Wel voor meer inclusie, zodat de vrouwelijke stem aan bod komt

We hebben meer diversiteit in leiderschap hard nodig om de complexe problemen vandaag het hoofd te bieden. Er is actie nodig, en wel nu. Niet voor meer gelijkheid, want dat is een illusie. Wel voor meer inclusie, zodat de vrouwelijke stem aan bod komt en gehoord wordt op het hoogste niveau in bedrijven, in de politiek, in alle aspecten van onze maatschappij. Het is hoog tijd om 3 versnellingen hoger te schakelen. Dit is geen vrouwenzaak, dit is een groeiopportuniteit voor onze samenleving.

De vraag of er wel genoeg kwaliteit is, is volledig achterhaald

Veel meisjes doen het beter op school dan jongens, de instroomcijfers naar hoger onderwijs zijn al decennia gelijk. Maar de cijfers aan de top spreken boekdelen. Dit is geen fake news.

  • Vrouwen vertegenwoordigen maar 25 percent van de experts die aan bod komen in nieuwsprogramma’s. Bij de VRT is het hoger, omdat de overheid hier een doelstelling van maakte in de beheersovereenkomst en streeft naar 40 percent vrouwen en 7,5 procent nieuwe Vlamingen op het scherm tegen 2020.
  • 15 percent van de sprekers op congressen is een vrouw. 
  • Bij het management van onze bedrijven is slechts 23 percent een vrouw en bij de burgemeesters gaat het om 16 percent. Bij de Vlaamse overheid ging het aantal vrouwelijke topambtenaren er de voorbije regeerperiode zelfs op achteruit. 
  • Twee op drie ondernemers is een man en het merendeel van onze bedrijven heeft geen enkele vrouw in het bestuur. In de Raden van Bestuur van beursgenoteerde bedrijven gaat het om 27 percent, een verdrievoudiging sinds 2007. Niet vanzelf, maar dankzij de invoering van wettelijke quota. Men zocht harder en men vond ze.
  • In de nationale politiek braken vrouwen pas echt in groten getale door dankzij de quotawet. Het Vlaamse Parlement had in de voorbije periode de toppositie in Europa met 44 procent vrouwelijke parlementsleden. Durft u in vraag stellen of die wel genoeg kwaliteit hebben? Dat was niet gebeurd zonder het ritssysteem waarbij afwisselend een man en vrouw op de kieslijsten kwam.

Ik zou het verfrissend vinden als u ook eens zou luisteren naar die andere, diverse opinies. Als u straks in de regering wil, zal het niet allemaal uw goesting zijn. Elk regeerakkoord is een compromis. Ik vraag me af of uw partij daartoe wel in staat is. Luisteren naar anderen, overeenstemming zoeken, het gemeenschappelijk belang boven het eigen belang plaatsen.

"We willen niet meer diversiteit, maar wel meer diverse opinies", zei u nog in "De afspraak". Uw partij kwam erg veel aan bod tijdens de voorbije campagne en u bepaalde het thema. Uw partijvoorzitter werd door alle media gebracht als "one of the guys". Het leverde u veel stemmen op. Wat wil u eigenlijk nog meer? Quota voor Vlaams Belangers op de VRT?

Wat wil u eigenlijk nog meer? Quota voor Vlaams Belangers op de VRT?

"Jouw mening is even belangrijk als die van een ander", leerde ik van mijn moeder. Ik heb dus respect voor de visie van Vlaams Belang en voor de 800.000 kiezers. Maar laat ons niet vergeten dat 82 percent van de Vlamingen niet stemde op jullie partij. Dat is ook een signaal van de kiezer. In De Standaard las ik vanochtend dat bijna 64 percent van de Vlamingen en 74 percent van de Walen vindt dat er evenveel mannen als vrouwen in de regering moeten zitten.

Benieuwd wat uw visie hierover is. Of zijn er niet genoeg vrouwelijke toppers met kwaliteiten misschien?

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen