De paradox van de verkiezings­uitslag: de idealen van de Verlichting vs. de mensenrechten

Volgens Geert Hoste zijn het boeiende weken voor de mensenrechten: "De paradox van de verkiezingsuitslag is dat men in Vlaanderen graag met de idealen van de Verlichting zwaait, maar de mensenrechten naast zich neer wil leggen".

In een paar uur veranderde Vlaams Belang van "trouwen en adoptie door holebi’s is een brug te ver" naar "de enige partij die tijdens de campagne opkwam tegen homohaat", zoals het geformuleerd werd door Van Grieken (what’s in a name?). De draaikonterij is niet meer bij te houden.

De grote ruzie met De Wever aan de vooravond van de verkiezingen was vierentwintig uur later al veranderd in wederzijds geflirt. Van Grieken sprak een dag later voor het eerst in zijn leven met Bart De Wever en daarna voor het eerst met de koning. Als hij aan dat tempo doorgaat, zit hij deze week nog bij Elio Di Rupo op schoot. Wat is het volgende? Een bedevaart naar Mekka?

Als Koning Filip er niet uitgeraakt moet hij binnen een paar maanden, misschien eens een vrouw als formateur benoemen

Het zijn boeiende weken voor de mensenrechten in België. De verkiezingen worden druk besproken, niet alleen door de commentatoren, maar ook op straat en de sociale media. Zowel door de hoogopgeleide als de laagopgeleide Belg. Luidop en zonder schroom, worden keuzes verdedigd en van ondertitels voorzien. 

Op straat wordt er meer over partijprogramma’s gediscussieerd nà een verkiezing dan ervoor. Dat mogen we toejuichen. Het is de essentie van artikel 21 van de Verklaring van de Rechten van de Mens. "Je hebt recht om deel te nemen aan de politiek van je land". 

De percentages, getallen, data en feiten zijn inmiddels hun objectiviteit verloren. De PVDA ging van 2 naar 12 verkozenen. Het lijkt wel of er in België inmiddels meer communisten in het parlement zitten, dan in Rusland en China samen. Er is gestemd met de onderbuik, is de dooddoener. Misschien is het ook daarom dat Goedele Liekens werd verkozen.

De formatie zit momenteel in de fase van het amateurtoneel

Als Koning Filip er niet uitgeraakt moet hij binnen een paar maanden, misschien eens een vrouw als formateur benoemen. Sire, mevrouw Liekens haar uitgangspunt is duidelijk: "make love, not war".

De formatie zit momenteel in de fase van het amateurtoneel. Onderhandelaars geven elkaar frivole cadeautjes, zoals ontdekkingsreizigers dat deden met kralen en spiegeltjes. Bart De Wever verschijnt met kostuums uit een operette. Ik wil niets suggereren, maar in 1830 brak de revolutie uit na de Stomme van Portici… 

Inhoudelijk wordt er langs beide kanten van de taalgrens geschermd met de idealen van de Verlichting. Daar wil ik een historische bedenking bij plaatsen. De laatste keer dat de idealen van de Verlichting tegen het licht werden gehouden, was dat tegen het elektrische licht en niet tegen het kaarslicht van de achttiende eeuw.

Het was in 1948, niet na een zoveelste oorlog met paarden, bajonetten en buskruit ergens op een weide in Europa. Maar na de Tweede Wereldoorlog met atoomwapens, gifgas, vliegtuigen en tanks. Toen zijn de slimste denkers en kenners van de hele wereld samengekomen en zijn ze het eens geworden over de basisprincipes van de samenleving. Dat resultaat werd neergeschreven in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.

De paradox van de verkiezingsuitslag is dat men in Vlaanderen graag met de idealen van de Verlichting zwaait, maar de mensenrechten naast zich neer willen leggen

De paradox van de verkiezingsuitslag is dat men in Vlaanderen graag met de idealen van de Verlichting zwaait, maar de Mensenrechten naast zich neer wil leggen.

Als collateral damage werd een verkozen Vlaams Belang-vrouw door haar partij het zwijgen opgelegd. Terug naar de haard, you stupid woman, zou René uit "Allo, allo" zeggen. Daarom, voor de sport, nog even artikel 2 in herinnering brengen: "Ieder heeft recht op alle rechten, ongeacht of je jong of oud, man of vrouw bent, welke huidskleur je hebt, welke godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt".

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen