Antwerpen start met praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt

De stad Antwerpen gaat met een externe partner praktijktesten op de huur- en arbeidsmarkt organiseren. De testen moeten de problemen rond discriminatie in kaart brengen maar ook signaleren waar er geen sprake is van discriminatie.

"De stad Antwerpen kiest voor een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de praktijktesten", zegt schepen Tom Meeuws (SP.A). "Er zal worden getest op verschillende criteria die mogelijk leiden tot discriminatie: geslacht, beperking, etnische herkomst, seksuele geaardheid, leeftijd."

"Met de  praktijktesten wil de stad niet met de vinger wijzen maar sensibiliseren. Doel ervan is input leveren voor een verbeterplan, dat inzet op het wegwerken van bewuste en onbewuste discriminatie. Daarna volgt een opvolgmeting, om het effect van de genomen acties te meten", zegt Meeuws. 

“We zijn ons zeer bewust van het feit dat discriminatie bestaat, en dat is onaanvaardbaar. Voor louter die vaststelling hebben we de praktijktesten dus niet nodig. De praktijktesten moeten ons wel inzicht geven in hoe groot het probleem is, op de arbeidsmarkt en op de huurmarkt, om een gericht beleid te kunnen voeren."

"Discriminatie gebeurt vaak onbewust. Het bewustmaken van die processen is een voorwaarde om stappen vooruit te zetten, en het non-discriminatiebeleid scherp te stellen. Tegelijk is het ook belangrijk om duidelijk te maken dat er ook verhuurders en werkgevers zijn die wel openstaan voor de diversiteit in Antwerpen. Niemand is er immers mee gebaat dat negatieve ervaringen bij Antwerpenaars, ertoe leiden dat ze alle hoop op een eerlijke behandeling opgeven. Daarom gaan we actief aan de slag met de resultaten", besluit Meeuws. 

Meest gelezen