Gent rooit stervend bos in de Bourgoyen en plant een nieuw aan

De stad Gent gaat het Valkenhuisbos, dat midden in het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen ligt, rooien. Het bos past eigenlijk niet in het gebied. Bovendien zijn al heel wat bomen dood of aangetast. Een nieuw bos aan de rand van de Bourgoyen compenseert de gerooide bomen.

De Bourgoyen-Ossemeersen is een beschermd cultuurhistorisch landschap en erkend natuurreservaat van 220 hectare. Het Valkenhuisbos ligt midden in het gebied en is net geen vijf hectare groot. Het bestaat uit dennen, sparren, lorken en populieren. Die zijn in 1965 aangeplant door de toenmalige particuliere eigenaar.

Letterzetter

Meer dan de helft van de bomen is al dood na aantasting door de letterzetter, een kever die vooral naaldbomen aantast. Ook de resterende bomen dreigen ten prooi te vallen aan de kever. Na overleg met alle betrokken partijen is nu beslist om het Valkenhuisbos deze zomer te rooien. Daardoor zal de Bourgoyen-Ossemeersen zijn oorspronkelijke uitzicht terugkrijgen. Het vrijgekomen gebied zal beheerd worden als akker- en weiland.

Meer vogels

Dat moet de water- en weidevogels ten goede komen. Eenden, ganzen, reigers en steltlopers kunnen er voedsel vinden, en het gebied is ook aantrekkelijk voor weidevogels als de grutto en de kievit. Voor de akkervogels wordt de akker ingezaaid met graan dat niet geoogst wordt, als wintervoedsel. De schaalvergroting van de moeras- en rietvegetaties moet meer kansen bieden aan zeldzame vogelsoorten zoals het woudaapje, de bruine kiekendief en de grote karekiet. Tot slot biedt het open gebied ook voor de Europees beschermde vleermuizen veel mogelijkheden.

Compensatie

Om het rooien van het Valkenhuisbos te compenseren zal de Gentse Groendienst nieuwe bomen aanplanten aan de rand van de Bourgoyen-Ossemeersen. In 2014 werd al een buffer van 2,7 hectare bos aangeplant in het noorden van de Bourgoyen. Later dit jaar komt er nog een bos in de Ossemeersen ten zuiden van de Leie en komen er bijkomende groenbuffers aan de spoorwegdijk en aan de bufferzone met de R4. In totaal gaat het om 6 hectare nog te planten bos. Er komt dus meer bos bij dan er verdwijnt.

kasto80

Meest gelezen