Gedragscode voor slotenmakers moet eind maken aan woekerprijzen

Malafide slotenmakers die woekerprijzen vragen aan consumenten in nood. "De inspecteur" op Radio 2 krijgt daar al lang hallucinante verhalen over binnen. De bedrijven betalen grote sommen aan Google om bovenaan in de zoekmachine te verschijnen. Een plaag voor de consument én een doorn in het oog van slotenmakers die het wel goed menen. De Vlaamse Slotenmakers Unie en de overheid willen met een gedragscode een punt zetten achter die praktijken.

Consumenten die op zoek zijn naar een slotenmaker, moeten voortaan beter worden geholpen. Want nu is de kans groot dat wie in allerijl via het internet op zoek gaat naar een slotenmaker, bij een malafide hersteller terechtkomt. Bij de overheidsdienst Economie, maar ook bij "De inspecteur" komen daar al jaren klachten over binnen. De malafide slotenmakers vragen woekerprijzen, van enkele honderden tot soms meer dan duizend euro voor eenvoudige interventies en bovendien worden klanten onder druk gezet om meteen te betalen.

De Vlaamse Slotenmakers Unie (VSU), het kabinet van minister van consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) en de economische inspectie hebben nu een officiële gedragscode opgesteld die al door 41 ondernemingen is ondertekend.

Wat houdt die gedragscode in?

Het gaat om een set van verbintenissen die een aangesloten onderneming zichzelf oplegt. Die afspraken zijn niet vrijblijvend en moeten dus nageleefd worden. Het is een initiatief van de sector en ze gaat verder dan de verplichtingen die de wet momenteel voorschrijft.

Slotenmakers die hun handtekening zetten onder de code, gaan onder andere akkoord met de volgende voorwaarden:

  • Er moet een bewijs van goed gedrag en zeden voorgelegd kunnen worden
  • Aangesloten bedrijven zijn in het bezit van een speciale -door de sector ontworpen- badge 
  • Er wordt voldoende informatie gegeven aan de consument over de verkoopsvoorwaarden, het herroepingsrecht en de prijzen
  • Ze moeten ook voldoende informatie geven over de inhoud van het werk, de factuur en de klachtenbehandeling

Ook de prijzen van dringende interventies moeten duidelijk meegegeven worden op de website. Wie belt met een aangesloten slotenmaker, kan aan de telefoon voldoende informatie vragen en op voorhand een correcte prijs afspreken.

Nieuwe website

De VSU heeft een nieuwe website ontwikkeld waar je alle betrouwbare slotenmakers terugvindt. Een interactieve kaart weet meteen waar jij bent en geeft de dichtstbijzijnde slotenmaker aan. Je kan ook makkelijk zien wie wel en niet van dienst is. Wie de gedragscode niet ondertekent, komt uiteraard niet op de website. Als consument is het belangrijk om niet via een zoekmachine zoals Google op zoek te gaan naar een slotenmaker, maar die website van de VSU in het achterhoofd te houden en daar op zoek te gaan als ze bijvoorbeeld zichzelf hebben buitengesloten thuis.  

De economische inspectie zal er ook op toezien dat alleen ondernemers die de code hebben ondertekend, dat op hun website vermelden. Als anderen het toch doen, maken ze zich schuldig aan een misleidende verkooppraktijk. Daar hangen boetes aan vast tot 80.000 euro. 

De lijst met slotenmakers die de code ondertekend hebben, zal kenbaar gemaakt worden op de website van de FOD Economie en de VSU.

"We blijven de cowboys opsporen"

De slotenmakersunie kan en wil de strijd tegen malafide bedrijven niet aangaan. "Het heeft geen zin om grote sommen te betalen en bovenaan in de zoekmachines terecht te komen", zegt Alain Bosny, bestuurslid bij de VSU. Met de gedragscode willen ze vooral inzetten op een kwalitatieve dienstverlening. 

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters belooft wel om de 'cowboys' te blijven opsporen. "Nu we goede en slechte slotenmakers van elkaar kunnen onderscheiden, is het makkelijker om de malafide bedrijven aan te pakken". Minister Peeters pleit er ook voor dat de politie wel aandacht heeft voor de klachten van consumenten: "Het kan niet dat consumenten in een penibele situatie worden opgelicht, de politie moet ook in deze situaties klaar staan voor burgers".

Kom je toch in contact met een malafide bedrijf, neem dan meteen contact op met de politie en dien een klacht in bij het meldpunt van de overheidsdienst Economie

Meest gelezen