Videospeler inladen...

Rekening in het buitenland of hoge onkosten? Deze mensen mogen belastingcontroles verwachten

Onder meer wie een bankrekening in het buitenland heeft, zal dit jaar extra gecontroleerd worden door de fiscus. Dat schrijft De Tijd en bevestigt de overheidsdienst Financiën. Maar ook andere mensen en bedrijven hebben dit jaar meer kans op controles. Welke dat zijn, en waarom, leest u hier.

1. Wacht eens, áángekondigde belastingcontroles? Geef je het dan niet een beetje weg?

Elk jaar kondigt de belastingdienst heel doelbewust een reeks controles aan. Dat kan raar lijken, want - zo kan je inderdaad redeneren - dan is het verrassingseffect wat weg. 

Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën, countert dat: "Natuurlijk voeren wij ook nog altijd niet-aangekondigde controles uit, die ook prioritair kunnen zijn. Maar het opzet van deze aankondiging is precies om ervoor te zorgen dat mensen alles netjes aangeven zoals het hoort." 

En als dan na die aankondiging en de controles die erop volgen, blijkt dat de opbrengst nul is? "Dan is dat voor ons een geslaagde operatie. Dat zou betekenen dat de mensen in orde zijn."

2. Oké, klinkt logisch. Welke controles mogen particulieren als u en ik dan verwachten?

De belastingcontroleurs zullen dit jaar expliciet speuren naar mensen die een rekening in het buitenland hebben, maar die die niet aangeven. Eerder was al gebleken dat van de 364.000 Belgen met zo'n buitenlandse rekening er maar liefst 200.000 die in 2017 niet hadden aangegeven, meer dan de helft dus. Het ging, zo zegt Adyns, onder meer om studenten die op Erasmus in het buitenland waren.

Om hen erop te wijzen dat ze dat vergeten waren in hun belastingaangifte, zijn dit jaar naar al die mensen brieven verstuurd. En nu is er dus ook aankondiging dat zij ook effectief gecontroleerd zullen worden. Wie de rekeningen niet aangeeft, riskeert een boete van 50 tot 1.250 euro en een belastingverhoging van 10 tot 200 procent.

We stellen vast dat burgers pakweg die onroerend goed verhuren of die hun onkosten bewijzen nog altijd niet begrepen hebben dat zij dat netjes moeten aangeven

Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën

Verder richten de aangekondigde controles zich op mensen die voor hun beroepskosten niet voor het forfait kiezen. Zij moeten die hogere kosten bewijzen, maar zullen daar dus ook streng op worden gecontroleerd.

Ook wie vastgoed verhuurt, zal zich moeten verantwoorden. Doel is er vooral voor te zorgen dat verhuurders zeker aangeven of het pand ook als handelsruimte of kantoor wordt gebruikt. Dat wordt al eens verzwegen, omdat zulke panden zwaarder worden belast.

Jazeker. Zo zal erop worden toegezien dat bedrijven die inkomsten genereren in het buitenland die ook aangeven bij de belastingen. Ook zal de fiscus er bedrijven uitplukken met een abnormale omzet in vergelijking met die van vergelijkbare ondernemingen. 

Tenslotte zijn er ook strenge controles bij mensen die onderhoudsgeld overschrijven naar het buitenland, en daar een belastingaftrek voor vragen. Dat mag, maar dan moet het geld ook effectief belanden bij de begunstigde in het buitenland. Met die fiscale aftrek wordt wel eens iets te creatief omgesprongen.

3. En wat met de bedrijven? Zijn daar ook controles aangekondigd?

Firma's die opmerkelijk hoge "uitzonderlijke kosten" aangeven, mogen evenzeer controle verwachten, net als holdings die de roerende voorheffing proberen te ontlopen door eerst een kapitaalverhoging en vervolgens een kapitaalvermindering door te voeren.

Ook zullen bedrijven die een liquidatiereserve aanleggen (voor een latere vereffening) onder de loep worden genomen, om erop toe te zien dat zij de fiscale voorwaarden daarvoor naleven.

4. Toch wat een déjà vu: zijn die controles niet al vaker aangekondigd?

Klopt, zegt Francis Adyns. "We vallen een beetje in herhaling. We stellen vast dat burgers pakweg die onroerend goed verhuren of die hun onkosten bewijzen nog altijd niet begrepen hebben dat zij dat netjes moeten aangeven. Daarom blijven we die opnieuw opnemen in onze controleacties."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen