Videospeler inladen...

Als werkgever van een klein bedrijf omgaan met een personeels­lid met kanker? Nieuwe website biedt hulp

Werkgevers van KMO's hebben niet altijd een antwoord op de vraag wat ze moeten doen als een werknemer kanker krijgt. Moeten ze contact opnemen? Hoe verloopt die communicatie? Wat als de werknemer terug wil komen werken? Om hen daarbij te helpen heeft de KU Leuven samen met Kom Op Tegen Kanker de website kankerenwerk.be opgericht. Het is een houvast voor werkgevers van kleinere bedrijven in de verschillende fases van de ziekte.

De bereidwilligheid om goed om te gaan met een personeelslid dat kanker heeft is vaak groot bij bedrijfsleiders van kleine of middelgrote bedrijven. Toch is het niet altijd eenvoudig. Langs de ene kant weten ze niet goed hoe ze het op menselijk vlak moeten aanpakken. Maar langs de andere kant is er ook de economische realiteit en zijn er vaak geen grote budgetten om bijvoorbeeld interimarbeid in te zetten als een zieke werknemer (gedeeltelijk) terug aan de slag gaat. De website is de neerslag van gesprekken met werkgevers, gecombineerd met recent wetenschappelijk onderzoek.

"Kankerenwerk.be is opgebouwd rond vier verschillende fases in het ziekteproces," zegt professor Lode Godderis van de KU Leuven. " Eerst heb je de melding van de ziekte. Dan wat je moet doen bij afwezigheid. Vervolgens komt de voorbereiding voor de terugkeer van de medewerker. En dan tot slot hoe je omgaat met herval of een slechte prognose. Voor elke van die fases hebben we informatie gemaakt met concrete tips. We kijken daarbij zowel naar de verwachtingen van de werkgever zelf, de werknemer, maar ook de collega's en het bedrijf in zijn totaliteit."

De bereidwilligheid om goed om te gaan met een personeelslid dat kanker heeft is vaak groot

Zo wordt er benadrukt dat het belangrijk is om contact te houden met de werknemer. Lode Godderis: "Vaak is dat moeilijk omdat bedrijfsleiders vaak twijfelen of ze contact mogen opnemen. Op de site krijgen ze dan tips hoe ze dat gesprek kunnen voeren. Ook voor de terugkeer naar het werk is er veel aandacht. Er wordt bekeken wat de verwachtingen zijn van de werknemer, maar ook wat er mogelijk is voor de werkgever. Bedrijfsleiders van KMO's hebben niet zo veel tijd om een boek te lezen over de problematiek, dus de informatie is zo concreet mogelijk en op maat gemaakt."

Familiaal karakter

Dat de website zich specifiek op KMO's richt en niet op grote bedrijven heeft volgens Godderis te maken met het specifieke karakter van een klein en middelgroot bedrijf. "Het voordeel van een KMO is enerzijds het familiaal karakter. Meestal kent iedereen elkaar zeer goed en daardoor is er een grote wil om een oplossing te zoeken. Langs de andere kant moet het product gemaakt en de klant bediend worden. Het is daardoor moeilijker om aangepast werk te vinden in een KMO dan in een groot bedrijf."

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen