Videospeler inladen...

Christelijke onderwijsbond gaat leerkrachten die het (even) moeilijk hebben actief begeleiden

De Christelijke Onderwijscentrale (COC) start vanaf volgend schooljaar met begeleiding voor leerkrachten die het moeilijk hebben voor de klas of in de school en zelf hulp vragen. Op die manier wil de bond vermijden dat leerkrachten voortijdig het onderwijs verlaten of slecht gaan presteren. 

De volgende jaren dreigt een groot lerarentekort en dus moeten we elk onderwijstalent koesteren en voorkomen dat leerkrachten uitvallen, zegt Koen Van Kerkhoven van de COC.  Daarom wil de christelijke onderwijsbond nu een tandje bijsteken en een nieuwe dienstverlening organiseren voor zijn leden. 

Functioneringsgesprekken zijn een belangrijk positief beleidsinstrument

Koen Van Kerkhoven, COC

Concreet wil de onderwijsbond leerkrachten actief gaan begeleiden in hun functioneren voor de klas en in de school. "Functioneringsgesprekken zijn een bijzonder belangrijk positief beleidsinstrument dat bijdraagt tot de kwaliteit van het onderwijs", zegt Koen Van Kerkhoven.

"Leerkrachten die in het kader van deze gesprekken opmerkingen krijgen over hun functioneren willen we een spiegel bieden, maar we gaan ook kijken naar mogelijke omgevingsfactoren die het al dan niet goed functioneren van een leerkracht kunnen beïnvloeden, zoals werkdruk of lesgeven in een vak waar je niet bent voor opgeleid of het vormingsaanbod op de school."

Begeleiding voor álle leerkrachten

Voor de jonge startende leraren is er vanaf september verplicht aanvangsbegeleiding. Ook daar kunnen we ons steentje bijdragen, zegt Van Kerkhoven.  En hij geeft het voorbeeld van  een startende leraar met een voltijdse opdracht die vijf cursussen moet voorbereiden en dreigt kopje onder te gaan.

"We zullen met hem of haar bekijken wat de kerntaken zijn en daar de focus op leggen en tonen hoe dat best wordt georganiseerd", zegt Van Kerkhoven, die wel benadrukt dat de nieuwe dienstverlening ook openstaat voor meer ervaren en oudere leerkrachten. 

Voorkomen is beter dan genezen

Nu al vinden leerkrachten die moeilijkheden ondervinden met hun functioneren de weg naar de vakbond. Maar vaak pas nadat ze een onvoldoende hebben gekregen bij een evaluatie en dan is het al te laat, vindt Van Kerkhoven. Hij wil in de toekomst meer preventief werken en zo problemen en onvoldoendes voorkomen. 

Maar is zo'n begeleiding niet de taak van de schoolleiding? "Het is niet de bedoeling dat wij de taak van schoolbesturen, directies of evaluatoren gaan overnemen", zegt Van Kerkhoven, "maar we willen wel een tandje bijsteken, daar waar het nodig is of daar waar er vraag naar is . We gaan de problemen uiteraard niet zelf oplossen, maar we willen ze wel meehelpen signaleren en detecteren."

Als het personeelslid zelf vragende partij is om nieuwe horizonten te verkennen, dan zullen wij het doorverwijzen naar een externe loopbaancoach

En daar gaat de onderwijsbond best ver in. "Het doel is leerkrachten in het onderwijs houden en daar zullen we alles aan doen", zegt Van Kerkhoven, "maar als het personeelslid zelf aangeeft dat het andere horizonten wil verkennen dan zullen wij het doorverwijzen naar een externe loopbaancoach en daar ook financieel voor tussenbeide komen."

De onderwijsbond trekt voor deze nieuwe begeleiding 1 extra voltijdse medewerker aan. Zal die niet overstelpt worden met vragen? "We zullen zien hoe het loopt, maar als dat het geval is, zullen we dat zeker ook op de tafel van de onderhandelingen leggen die nu bezig zijn over de evaluaties van leerkrachten", zegt Van Kerkhoven. 

Boeve: "Alle beetjes helpen"

De topman van de katholieke onderwijskoepel, Lieven Boeve, juicht toe dat de vakbond wil helpen bij de begeleiding en coaching van leerkrachten. "Het is alle hens aan dek, dus elk initiatief dat ervoor kan zorgen dat leraren in het onderwijs blijven, kan helpen."

Om het systeem van de formele evaluatiegesprekken te verbeteren, gaat de koepel nog samenzitten met de vakbonden, zegt Boeve. "Daar hopen wij aan de onderhandelingstafel naar een betere regeling te gaan. Vooral omdat dat vandaag een administratieve mallemolen is. Dat moet een instrument worden voor een goed personeelsbeleid."

Verdyck: "Zeker toejuichen"

Zowat dezelfde echo's bij het gemeenschapsonderwijs. Topvrouw Raymonda Verdyck is het idee zeer genegen: "We moeten ervoor zorgen dat beginnende leerkrachten ook uiteindelijk in het onderwijs blijven. Dus is zo'n initiatief iets is wat we zeker toejuichen. Iets wat we belangrijk vinden, het is zeker waardevol."

De nood aan leerkrachten is echt wel heel hoog

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder gemeenschapsonderwijs (GO!)

Verdyck zegt dat het gemeenschapsonderwijs al een gelijkaardige begeleiding toepast: "De nood aan goede leerkrachten is groot. We moeten zoveel mogelijk krachten houden. Want de nood is echt wel heel hoog. Dus bieden wij op dit ogenblik aan startende leerkrachten aanvangsbegeleiding aan. We zorgen er ook voor dat ze ondersteund worden op school door aanwezige leerkrachten. Het is niet evident om je plek te vinden, je moet de schoolcultuur leren kennen, je moet een klasgroep in de vingers krijgen. En die begeleiding helpt daarin."

Herbekijk hieronder de reportage in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen