Brusselse burgerbeweging Agora over haar "volkssenaat": 89 burgers vertellen wat ze willen

In "De ochtend" op Radio 1 heeft toekomstig Brussels Parlementslid Pepijn Kennis van burgerbeweging Agora meer uitleg gegeven over de burgerassemblee die de beweging wil installeren. Een soort volkssenaat, waarbij 89 gewone burgers zullen beslissen hoe Kennis moet stemmen in het Brussels Parlement. 

Burgerbeweging Agora trok naar de verkiezingen met als boodschap dat ze anders aan politiek wilde doen. Ze wilde een burgerassemblee installeren die moest gaan delibereren en standpunten innemen over thema's in het parlement. Een soort volkssenaat, wordt het ook wel genoemd.

De burgerbeweging haalde de kiesdrempel, en één zetel. Pepijn Kennis is de man die voor Agora in het Brussels Parlement gaat zitten. Hij zal nooit stemmen volgens zijn eigen mening, maar altijd volgens die van de burgerassemblee. Daarin moeten 89 Brusselaars zitten.

Lees verder onder de foto:

Pepijn Kennis van Agora

De komende tijd zullen die Brusselaars via loting gekozen worden, zegt Pepijn Kennis in "De ochtend" op Radio 1. "We gaan adressen loten en mensen uitnodigen per brief. Als er niet wordt gereageerd kunnen we hen eventueel ook opbellen of even langsgaan", zegt Kennis. "Het is de bedoeling dat we een geografisch diverse groep zullen hebben. Uit de groep van mensen die het zien zitten om in de assemblee te zetelen, zullen we dan via een tweede loting 89 mensen kiezen. Daarbij gaan we werken met quota, zodat we voldoende diversiteit hebben op vlak van mannen en vrouwen, leeftijd, opleiding, enzoverder."

Ook als ik het niet eens ben met de stem, zal ik ze toch uitbrengen. Daar heb ik me bij neergelegd

Pepijn Kennis van Agora

Maar hoe ga je mensen motiveren om maandelijks samen te komen in een burgerassemblee? "We gaan enerzijds zo veel mogelijk faciliteren. We willen bijvoorbeeld vertalingen voorzien in de 5 meest gesproken talen in het Brussels Gewest, dus ook in het Engels, Arabisch en Spaans. Daarnaast willen we dat de mensen zo weinig mogelijk barrières hebben om er te geraken. We zorgen dus voor vervoer, kinderopvang, voor eten en drinken, en voor een financiële vergoeding. Op dit moment is dat 40 euro per persoon", aldus Kennis.

Is het wel haalbaar om een burgerassemblee, die slechts maandelijks samenkomt, te laten stemmen over zaken die in het Brussels Parlement beslist worden? Is er dan wel steeds overleg mogelijk? "Het tempo ligt natuurlijk anders. Er zal in de assemblee een proactief en reactief deel zijn. Een proactief deel, dat zelf beleid voorstelt. En een reactief deel, dat in de mate van het mogelijke op de agenda van het parlement reageert. In het begin zal dat misschien weinig zijn. Maar gaandeweg zal er een soort lijn uitkomen die duidelijk maakt wat de assemblee wil op een bepaald onderwerp. Zolang ik me aan die lijn kan houden, kan ik uiteraard deelnemen aan de politieke debatten", zegt Kennis.

"Als ik niet met de assemblee heb kunnen overleggen, dan zal ik me onthouden", vult de toekomstige parlementair nog aan. "En als ik het niet eens ben met de stem, zal ik ze toch uitbrengen. Daar heb ik me bij neergelegd."

Het blijft natuurlijk veel werk voor de 89 burgers, voor maar één stem in het Brusselse parlement. "Het is niet ons ideaal scenario, we werken hard om het over 5 of 10 jaar een pak beter te hebben", zegt Kennis. "Het zal wel meer voldoening geven dan wanneer de burgers enkel consultatief mee mogen nadenken, waar de regering dan ook niks mee kan doen. Met een parlementaire zetel kan je tenminste vragen stellen waarop een minister moet antwoorden, kan je voorstellen indienen waarover moet gestemd worden."

Beluister hier het gesprek met Pepijn Kennis in 'De Ochtend' op Radio 1:

Meest gelezen