In Papoea-Nieuw-Guinea worden bossen gerooid voor palmoliewinning.
Greenpeace

Greenpeace: "Bedrijven komen hun beloften om ontbossing tegen te gaan niet na"

In 10 jaar tijd verdwijnt er wereldwijd 50 miljoen hectare bos om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Het cijfer komt uit het nieuwe rapport "Countdown to Extinction" van milieuorganisatie Greenpeace. Volgens Greenpeace hebben voedingsbedrijven hun belofte om ontbossing tegen te gaan verwaarloosd. 

In 2010 beloofde de koepelorganisatie van wereldwijde voedselproducenten en voedingsketens "Consumer Goods Forums" (CGF) om tegen 2020 niet langer bossen op te offeren voor landbouw en veeteelt. 200 dagen voor het verstrijken van de deadline stelt Greenpeace vast dat er van die belofte niet veel in huis komt. Erger nog: de ontbossing is sinds 2010 alleen maar toegenomen en het laatste jaar zelfs versneld.  Als er in het huidige tempo ontbost wordt, dan zal er tegen 2020 in 10 jaar tijd 50 miljoen hectare bos verdwenen zijn. Dat is een gebied zo groot als Spanje.    

Vage antwoorden

"Grote bedrijven als Nestlé, Unilever en Kellogs hadden 10 jaar geleden toegegeven dat ze voor de ontbossing mee verantwoordelijk zijn", licht bosexpert Filip Verbelen van Greenpeace toe. "Zij gebruiken voor hun producten soja en palmolie waarvoor wereldwijd bossen gekapt worden.  De bedrijven hadden 10 jaar geleden beloofd dat ze tegen 2020 niet langer ingrediënten uit ontboste gebieden zouden gebruiken. Maar begin dit jaar hebben wij 50 van die bedrijven aangeschreven met de concrete vraag hoe ver het met die belofte staat. Uit hun antwoorden blijkt dat de meeste niet weten waar de ingrediënten die ze gebruiken vandaan komen.  En dat ze dus niet kunnen uitsluiten dat er toch bossen voor opgeofferd zijn."     

We kunnen het ons niet langer veroorloven om met bedrijven te onderhandelen want ze hebben bewezen dat ze geen beloftes kunnen nakomen. 

Filip Verbelen, bosexpert Greenpeace

Greenpeace wil met het rapport de alarmbel luiden. "We kunnen alleen maar vaststellen dat het nog altijd slecht gaat met de bossen", zegt Verbelen. "Met het oog op de klimaatopwarming en het verlies aan biodiversiteit zouden we ze moeten beschermen en voor een stuk herstellen. Maar dat gebeurt dus niet. We kunnen het ons niet langer veroorloven om met bedrijven te onderhandelen want ze hebben bewezen dat ze niet in staat zijn om beloftes na te komen."  

Rol voor overheden

Omdat bedrijven zo onwillig of onbekwaam zijn, vraagt Greenpeace dat overheden het initiatief nemen. "Er moeten wetten komen die de import van producten gemaakt met ingrediënten uit ontboste gebieden reglementeert en op termijn verbiedt", legt Verbelen uit. "In België zijn we bijvoorbeeld mee verantwoordelijk voor de ontbossing in Brazilië omdat we soja-producten importeren waarvoor bossen zijn moeten sneuvelen.  Wetten kunnen dat tegengaan. We kijken daarvoor in de eerste plaats naar Europa, want Europa heeft meer macht en invloed dan landen afzonderlijk."       

Dat Greenpeace nu met het rapport naar buiten komt, is geen toeval. In Utrecht in Nederland zitten deze week de ondertekenaars van de "Amsterdam Declarations Partnership" samen. Dat zijn 7 Europese landen die in de strijd tegen ontbossing een voortrekkersrol willen spelen (België is daar niet bij, red.). Greenpeace hoopt dat het rapport in Utrecht gelezen zal worden, en dat de deelnemers aan de bijeenkomst er gepaste conclusies uit trekken. 

Meest gelezen