Plaisancebrug in Mechelen tot eind juni afgesloten

In Mechelen wordt de komende weken gewerkt aan de Plaisancebrug, over het Kanaal Leuven-Dijle. Die is bijna veertig jaar oud, en is dringend aan herstelling toe. Auto's kunnen er al die tijd niet over, fietsers en voetgangers wel.

De Plaisancebrug bestaat eigenlijk uit twee basculebruggen, voor elke rijrichting één, die omhoog gaan als er schepen voorbijvaren. Maar de bruggen dateren van 1981 en waren de laatste tijd vaak defect. Dat leidde dan tot veel hinder voor het verkeer, zelfs tot aan de Brusselpoort op de Ringweg. Er was dus nood aan een grondige restauratie, zegt Caroline Peelaerts van beheerder De Vlaamse Waterweg. "De metalen brugstructuur wordt volledig gereinigd en opnieuw geschilderd, en ook de afwatering van de bruggen gaat verbeterd worden. Tot slot krijgen de bruggen ook een nieuw wegdek."

Een aannemer zal eerst de ene brug onder handen nemen, dat duurt nog ruim een week. En daarna komt de andere brug aan de beurt. Tijdens de werken zal er telkens één brug beschikbaar zijn voor fietsers en voetgangers. 

 

Meest gelezen