VaticanNews.va

Vaticaan: "Mensen kunnen hun geslacht niet kiezen of veranderen"

Het Vaticaan vindt dat mensen niet het recht hebben om van geslacht te veranderen. Dat staat in een officieel document dat gisteren gepubliceerd werd. Het Vaticaan verwerpt het idee dat je kan veranderen van identiteit en van gender. Er wordt opgeroepen om "een positieve, behoedzame seksuele opvoeding" aan te bieden, zodat kinderen "de originele waarheid van mannelijkheid en vrouwelijkheid" kunnen leren.

De Congregatie voor de Katholieke Opvoeding publiceerde gisteren het document "Masschio e femmina li creò: per una via di dialogo sulla questione del gender nell'educazione", Italiaans voor "Man en vrouw, Hij schiep hen: naar een weg van dialoog over de kwestie van gender in het onderwijs" (de "Hij" staat voor God, nvr). De tekst is "bedoeld als instrument om de katholieke inbreng in het debat over seksualiteit te helpen leiden" en richt zich specifiek naar scholen, maar ook naar ouders, studenten, en geestelijken.

De Congregatie heeft het over een "educatieve crisis" als het gaat over affectie en seksualiteit. Vooral in de "uitdagingen die voortkomen uit een gender-ideologie die het verschil en de natuurlijke wisselwerking tussen man en vrouw ontkent" en "die man en vrouw enkel als het product van historische en culturele conditionering" beschouwt. "Identiteit wordt dan de keuze van het individu, dat je doorheen de tijd ook kan veranderen."

Het Vaticaan verwerpt het idee van die genderfluïditeit, een symptoom van de "desoriëntatie", "het verwarde concept van vrijheid" en "tijdelijke verlangens" die deze tijd en deze cultuur kenmerken. Dat leidt tot de "destabilisatie van het gezin". "Het doel van de biologische complementariteit van man en vrouw is om te zorgen voor nageslacht." Termen als "interseks" en "transgender" worden afgewezen.

Dialoog en luisterbereidheid

Paus Franciscus gaf eerder al aan dat volgens hem mensen hun gender niet kunnen kiezen. Het document is de eerste poging om het standpunt van het Vaticaan, voor het eerst uitgesproken door paus Benedictus XVI in 2012, in een allesomvattende, officiële tekst te gieten.

De Congregatie vraagt om dialoog en luisterbereidheid over gendertheorie in het onderwijs. Er wordt opgeroepen tot een nieuwe samenwerking tussen families, scholen en de samenleving om "een positieve, behoedzame seksuele opvoeding" aan te bieden in katholieke scholen, zodat kinderen "de originele waarheid van mannelijkheid en vrouwelijkheid" kunnen leren.

Vanuit de holebigemeenschap binnen de katholieke kerk zijn er veel negatieve reacties. Volgens hen draagt de tekst bij tot schijnheiligheid en geweld ten opzichte van holebi's en transgenders.  

Meest gelezen