Familie beslist steeds vaker mee over levenseinde bij dementie

Meer dan de helft van de mensen met dementie overlijdt na een medische beslissing. Dat blijkt uit een studie van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB/UGent) waarover De Standaard bericht. Belangrijk is dat dat de naasten en familieleden steeds vaker bij die beslissing betrokken worden.

Mensen met dementie sterven in 57 procent van de gevallen na de beslissing van een arts, zo tonen cijfers uit 2013 aan die de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde heeft uitgespit. Veelal gaat het om opgedreven pijnbestrijding en de beslissing om geen levensverlengende behandelingen meer te geven.

Om euthanasie gaat het maar heel zelden. "Dat is enkel mogelijk bij mensen die in een vroeg stadium van dementie zitten", legt VUB-professor Joachim Cohen uit. "De wilsbekwaamheid is daar van belang en wie in een vergevorderd stadium van dementie zit, wordt niet meer geacht wilsbekwaam te zijn en zal dus niet in aanmerking komen voor euthanasie."

"Zorgplanning"

De meest opvallende verschuiving, in vergelijking met eerdere onderzoeken in 1998 en 2007, is "dat er veel vaker een bespreking vooraf gaat aan die beslissing en veel vaker ook een bespreking met de familie", zegt Cohen. Nu gebeurt zo'n overleg in twee op de drie gevallen (67,4 procent), terwijl dat 20 jaar geleden nog bij amper 12 procent van de overlijdens het geval was.

Patiënten en hun familie zullen in een vroeg stadium van de ziekte al overleggen over welke behandelingen nog gewenst zijn en welke nog zinvol zijn

Professor Joachim Cohen, medisch socioloog (VUB)

De onderzoekers denken dat mensen nu veel vaker dan vroeger bewust aan "voorafgaande zorgplanning" doen. Cohen: "Dat betekent dat men in een vroeg stadium van de ziekte al gaat spreken over welke behandelingen nog gewenst zijn en welke nog zinvol zijn. Als een patiënt dan in een gevorderd stadium van de ziekte komt, zal de familie vaak op de hoogte zijn van welke behandelingen die nog wenste. Daardoor zal de beslissing vaker kunnen worden genomen met inspraak van de familie en zal die ook vaker in overeenstemming zijn met de wensen van de patiënt."

Meest gelezen