Belga

Aantal geboorten in Vlaanderen blijft stabiel, maar minder vrouwen krijgen kinderen

Er zijn vorig jaar 65.336 kinderen geboren in Vlaanderen. Dat blijkt uit het jaarrapport van Kind & Gezin. Daarmee blijft het aantal geboorten zo goed als stabiel: er zijn slechts 28 kinderen meer geboren dan het jaar daarvoor. "Dat heeft te maken met het aantal vrouwen en de mate waarin ze vruchtbaar zijn", zegt Diederik Van Coppenolle van Kind en Gezin.

Hoewel het aantal geboortes in België daalt, is het geboortecijfer in Vlaanderen vorig jaar nauwelijks geëvolueerd. Toch zijn er enkele uiteenlopende provinciale veranderingen. In de provincies West- en Oost-Vlaanderen neemt het geboortecijfer toe met 3,8 procent en 1,2 procent. In de andere provincies zijn er dan weer minder baby's geboren. In Limburg zien ze het geboortecijfer het sterktst afnemen, met zo'n 3,2 procent. Ook in Vlaams-Brabant (1,7 procent) en Antwerpen (0,5 procent) daalt het geboortecijfer. 

Bekijk hieronder de evolutie van het geboortecijfer in jouw provincie:

Over een verklaring voor dat stabiele geboortecijfer is Kind en Gezin duidelijk: hoewel er meer "vruchtbare" vrouwen zijn - vooral binnen bepaalde leeftijdscategorieën - dan vorig jaar,  krijgen ze gemiddeld minder kinderen. "We zien enerzijds een toename van het aantal vrouwen", zegt Diederik Van Coppenolle van Kind en Gezin, "anderzijds is er een algemene daling van de vruchtbaarheidscijfers (het cijfer dat uitdrukt hoeveel kinderen vrouwen in een bepaald jaar voortbrengen, red.). Vrouwen hebben in verhouding minder kinderen gekregen vorig jaar."

In Limburg daalt het aantal vrouwen en het vruchtbaarheidscijfer. In West- en Oost-Vlaanderen zie je het tegenovergestelde

Diederik Van Coppenolle, Kind en Gezin

Op basis van die gegevens ziet Kind en Gezin een aantal opvallende verschuivingen in bepaalde provincies. "In Limburg, waar de daling het grootst is, daalt het aantal vrouwen en vallen ook minder vrouwen binnen de "vruchtbare" categorie (vrouwen van 20- tot 40 jaar, red.). In West- en Oost-Vlaanderen zie je het tegenovergestelde: meer vrouwen, en dan vooral van 20 tot 40 jaar", vult Diederik Van Coppenolle aan.

Aantal minderjarigen blijft stijgen

Hoewel het aantal geboortes niet zienderogen stijgt, ziet Kind en Gezin dat er opnieuw meer minderjarigen zijn. "Het aantal minderjarigen stijgt al sinds 2005", gaat Van Coppenolle verder. "We zien wel enkele bewegingen binnen de verschillende leeftijdsklasse: de laatste jaren waren er meer 6- tot 12-jarigen. Over enkele jaren schuift die grote groep op naar de 12- tot 18-jarigen."

Volgens Kind en Gezin zal het geboortecijfer de komende jaren nog blijven stijgen. Ook dat zal zijn gevolgen hebben op de totale groep van minderjarigen. "Het aantal minderjarigen zal hoe dan ook nog blijven stijgen", besluit Van Coppenolle. "Dat voorspelt het Planbureau ook. Tegen 2025 voorspellen we ruim 47.000 meer minderjarigen dan in 2018, dat voorspelt het Planbureau ook."

Meest gelezen