Brusselse regering krijgt stilaan vorm aan Franstalige kant

In Brussel krijgt de regering aan Franstalige kant stilaan vorm. Binnenkort zou de PS aankondigen dat ze met Ecolo en DéFI in zee willen gaan. Daardoor worden de christendemocraten zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant uit de Brusselse regering geduwd. 

Op verschillende niveaus zijn volop gesprekken aan de gang om nieuwe regeringen te vormen. In Brussel gaat dat op een speciale manier: eerst sluiten de Nederlandstalige en Franstalige partijen apart een akkoord. Die partijen vormen dan samen de Brusselse regering, met een taalneutrale minister-president, vier ministers (twee Franstalige, twee Nederlandstalige) en drie staatssecretarissen (twee Franstalige, één Nederlandstalige). De afgelopen jaren was dat een regering onder minister-president Rudi Vervoort (PS), met Open VLD, SP.A en CD&V aan Nederlandstalige kant, en PS, FDF (DéFI) en CDH aan Franstalige kant. 

Al vijf dagen na de verkiezingen in mei kreeg de nieuwe coalitie vorm tussen drie Nederlandstalige partijen. Groen kondigde als grootste aan dat ze verder zal onderhandelen met Open VLD en One.Brussels (SP.A) over een bestuursakkoord, waardoor de CD&V voor het eerst in dertig jaar in de oppositie belandt. Mogelijk leveren Open VLD en Groen dan een minister in de Brusselse regering, en One.Brussels (SP.A) een staatssecretaris. Open VLD vroeg wel om de onderhandelingen te vertragen, zodat de Franstalige liberalen van MR zich in de onderhandelingen kunnen werken. 

Aan Franstalige kant krijgt de coalitie nu ook stilaan vorm. Steeds meer stemmen gaan op dat de PS daar met Ecolo en DéFI in zee gaat. De MR zou dus in weerwil van de vragen van Open VLD in de oppositie blijven; de christendemocraten verdwijnen ook aan Franstalige kant uit de meerderheid.

De PS doet het goed met de federalisten van DéFI, want die hielden de regering-Vervoort in stand toen CDH die wilde opblazen. Het feit dat Bernard Clerfayt, burgemeester van Schaarbeek (DéFI), de eed niet aflegde in het Brussels Parlement, kan een teken zijn dat hij een positie krijgt binnen de Brusselse regering. "Dat zou logisch zijn", is er te horen bij DéFI. Clerfayt verklaarde eerder wel dat hij enkel zijn burgemeesterssjerp afstaat als hij minister-president van Brussel kan worden.

Binnenkort, mogelijks morgen, wordt er officieel gecommuniceerd. Ecolo zou het akkoord ook nog aan zijn achterban moeten voorleggen. 

Bekijk hier nog eens welke coalities mogelijk zijn om een Brusselse regering te vormen: 

Meest gelezen