AFP or licensors

Europese Arbeidsautoriteit krijgt hoofdzetel in Bratislava

De Europese ministers van Sociale Zaken hebben beslist dat de hoofdzetel van de Europese Arbeidsautoriteit (European Labour Authority, ELA) in Bratislava zal worden gevestigd. De Slovaakse hoofdstad kreeg de voorkeur boven Nicosia (Cyprus), Sofia (Bulgarije), Riga (Letland). Eurocommissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen reageerde alvast opgetogen.  

De nieuw opgerichte Europese Arbeidsautoriteit zal de nationale arbeidsinspecties aan elkaar koppelen en moet zo de naleving van arbeidswetten gaan controleren. Op die manier hoopt Europa de strijd tegen malafide bedrijven te kunnen opvoeren en sociale dumping tegen te gaan.

De keuze voor Bratislava is in dat opzicht niet uit de lucht gegrepen. Twee jaar geleden bracht een ploeg van VRT NWS een aantal opvallende verhalen achter de sociale dumping in de transportsector aan het licht. Daaruit bleek dat heel wat Belgische transportbedrijven dubieuze postbusfilialen (postbussen zonder echte kantoorvestigingen, red.).  hebben in Slovakije, om zo hun chauffeurs te kunnen laten rijden onder de Slovaakse voorwaarden.

Uit getuigenissen bleek enkele maanden later echter ook dat de verstrenging van de regels door Europa duidelijke gevolgen heeft voor deze constructies, een tendens die zich na de oprichting van de Arbeidsautoriteit mogelijk nog verder zal doorzetten.

"Kroon op het werk"

Eurocommissaris Marianne Thyssen, bevoegd voor Sociale Zaken, benadrukte na de bekendmaking van het nieuws meteen het belang van deze nieuwe Europese instantie. “Een faire arbeidsmobiliteit is voor mij al de hele legislatuur een absolute prioriteit. Vrij verkeer zorgt voor groei, helpt bedrijven en geeft aan iedereen de kans om zich naar best vermogen te kunnen ontplooien. Dit kan enkel werken binnen een duidelijk kader, daarom zijn faire en duidelijke regels nodig die kunnen worden opgelegd. De Europese Arbeidsautoriteit is de kroon op het werk”, aldus Thyssen.

“Lidstaten zullen voortaan effectiever kunnen samenwerken en misbruiken bestrijden”, ging Thyssen verder. “De instantie zal in oktober worden opgestart in Brussel en vandaaruit verder werken tot aan de uiteindelijke verhuis naar Slowakije.”

Tegen 2023 zou de nieuw opgerichte instantie op volle kracht moeten draaien.  De Arbeidsautoriteit moet vooral dienen als een extra ondersteuning in de uitwisseling van informatie en zal in geval van conflict ook als bemiddelaar tussen lidstaten fungeren. De lidstaten blijven dus verantwoordelijk, waardoor er geen extra bevoegdheden naar het Europees niveau moeten worden overgeheveld. 

Meest gelezen