AFP or licensors

Raad van State vernietigt Waalse licenties wapenexport: "Houding van Saudi-Arabië tegenover terrorisme niet onderzocht"

De Raad van State heeft negen licenties voor wapenexport naar Saudi-Arabië vernietigd. Het gaat om licenties die de Waalse regering in oktober 2017 had goedgekeurd. Maar volgens de Raad van State heeft het Waalse Gewest niet onderzocht wat de houding van Saudi-Arabië is tegenover terrorisme en respect van het internationale recht, een van de wettelijke criteria voor wapenexport.

Op 18 oktober 2017 keurde Waals minister-president Willy Borsus (MR) verschillende licenties voor wapenuitvoer naar Saudi-Arabië goed. Het ging om wapens en militair materiaal geproduceerd door FN in Herstal en CMI Defence in Seraing. De organisaties Ligue des Droits Humains en CNAPD (Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie) trokken daarop naar de Raad van State, omdat de licenties volgens hen niet wettelijk zijn.

De Raad van State geeft de organisaties nu gelijk en vernietigt de betrokken wapenlicenties. Volgens het rechtscollege heeft de Waalse regering een van de wettelijke criteria voor wapenexport niet onderzocht, met name de houding van het aankopende land - in deze zaak dus Saudi-Arabië - ten aanzien van de internationale gemeenschap, terrorisme, de aard van zijn bondgenoten en het respect voor het internationale recht.

In juni vorig jaar schorste de Raad van State al de negen betrokken wapenlicenties en enkele maanden later trok de Waalse regering er zeven terug. Nu is er dus een definitieve vernietiging. Op basis van deze vergunningen zullen de wapens dus niet meer kunnen worden uitgevoerd. Overigens, aanvankelijk ging het om bijna 30 exportvergunningen die in oktober 2017 waren afgeleverd door de Waalse regering, laat de Ligue des Droits Humains weten. Maar nog voor de Raad van State vorig jaar de schorsing uitsprak, waren al heel wat licenties uitgevoerd waardoor er maar negen meer overbleven.

"Gebrek aan transparantie"

De Ligue des Droits Humains is hoe dan ook tevreden met de uitspraak van de Raad van State. "Dit moet de Waalse regering eraan herinneren dat ze in feite moet stoppen met vergunningen af te leveren voor wapenexport naar Saudi-Arabië en dat ze alle vergunningen die nog in omloop zijn moet intrekken", zegt Manuel Lambert.

Tegelijk vindt hij dat de volgende Waalse regering het systeem van wapenexportlicenties veel transparanter moet maken. "Nu is er helemaal geen transparantie. Alleen de minister-president is op de hoogte. Als er niet over gecommuniceerd wordt in de pers, dan kunnen we de licenties ook niet aanvechten."

Sinds 2009 heeft de Raad van State al verschillende exportvergunningen vernietigd. Dat heeft de Waalse regering er echter niet van weerhouden nieuwe exportvergunningen toe te kennen. Waals minister-president Borsus zegt dat het aan de volgende Waalse regering is om het beleid te bepalen in het licht van de uitspraken van de Raad van State. 

Meest gelezen