Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Opmerkelijk verzoek aan kustbewoners Washington: "Heeft u plaats voor een ontbindende walvis?"

Eigenaars van een lapje grond langs de kust van de Amerikaanse staat Washington hebben een vreemd verzoek ontvangen. Of ze hun terrein beschikbaar willen stellen voor ontbindende walvissen? Langs heel de Amerikaanse westkust zijn dit jaar al opvallend veel grijze walvissen gestrand. Wetenschappers willen onderzoek doen naar de doodsoorzaak, maar ook naar het ontbindingsproces. 

Aan de Amerikaanse westkust -van Alaska in het noorden tot Californië in het zuiden- zijn dit jaar al meer dan 70 grijze walvissen dood aangespoeld. Dat zijn er dubbel zoveel als normaal in een heel jaar. Het werkelijke aantal moet nog veel hoger liggen, want meestal zinken kadavers, of spoelen ze aan in afgelegen kustgebieden waar ze niet door mensen worden gevonden.

Dertig kadavers -het hoogste in 20 jaar- zijn aangespoeld op de kust van de staat Washington. Het onderzoeksinstituut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zoekt samen met de lokale overheid naar plaatsen waar kadavers natuurlijk kunnen ontbinden. Maar nu het er uitzonderlijk veel zijn, is er nood aan extra plaats. Het NOAA heeft kustbewoners daarom gevraagd of ze hun grond beschikbaar willen stellen voor dat opmerkelijke doel.

Hoe vaak krijg je de kans om zoiets voor je neus te zien gebeuren?

CNN kreeg een stel kustbewoners te spreken die al hebben toegezegd. "Hoe vaak krijg je de kans om zoiets vlak voor je neus te zien gebeuren?", vinden ze.

Veel vragen voor onderzoekers

De 30 dode walvissen brengen genoeg vragen met zich mee voor de wetenschappers. De dieren zijn opvallend mager en ondervoed. De onderzoekers denken dat ze tijdens hun laatste voedingsseizoen in het Noordpoolgebied niet genoeg hebben kunnen eten.

Grijze walvissen brengen de zomer etend door in het Noordpoolgebied en beginnen dan aan een lange trek naar de kust van Mexico, waar ze overwinteren.  Waarom er dit jaar te weinig voedsel was, willen de wetenschappers graag onderzoeken.

Ook het ontbindingsproces zelf wordt bestudeerd. Dat proces kan lang duren, want sommige walvissen wegen tot 40 ton. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat de ontbinding van een walvis, zowel in de diepzee maar ook aan land, een impuls geeft aan heel wat levensvormen en lange tijd een voedselbron vormt voor allerlei soorten. 

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Meest gelezen