Ecolo-voorzitter Nollet doet opvallend voorstel voor de Waalse regering: een “klaprooscoalitie", met steun van burgers

Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet heeft in het kader van de Waalse regeringsformatie een aantal opvallende voorstellen gedaan. Nollet pleit voor een minderheidskabinet van PS en Ecolo, met de steun van een aantal spelers uit het maatschappelijke middenveld. “De politieke wereld heeft nood aan een nieuwe zuurstofkuur. Dat is wat wij willen bereiken met dit voorstel”, zei Nollet bij de collega’s van RTBF.  

Nollet verbindt drie conclusies aan de resultaten van de verkiezingen in Wallonië een kleine maand geleden. “Ten eerste is de zittende Waalse regering (MR-CDH, red.) zwaar afgestraft”, opent Nollet. “Ten tweede heeft de kiezer een duidelijke richting voor de toekomst aangegeven: meer solidariteit en meer ecologie.” Ten derde – en dat wordt volgens de Ecolo-voorzitter veel te weinig benadrukt – is er een zeer grote afkeer tegenover de politiek an sich. “Meer dan een half miljoen Walen hebben niet of blanco gestemd.”

Wij zijn de dragers van het signaal voor meer ecologie en meer solidariteit

Jean-Marc Nollet

“Dat dwingt alle politieke actoren, niet enkel de regeringsleden, om de methoden van de politieke besluitvorming in vraag te stellen”, aldus Nollet. “Daarom lanceren we dit voorstel. Door creatieve en originele oplossingen aan te bieden, kunnen we ons beter openstellen naar de samenleving.” 

Die oplossing ligt volgens Nollet dus in de vorming van een minderheidsregering PS-Ecolo, die gesteund wordt door het maatschappelijk middenveld. Zij moeten voor de voorzitter als volwaardige partners mee aan tafel komen om zo het beleid mee te kunnen uittekenen.  “Wij zijn de dragers van het signaal voor meer ecologie en meer solidariteit, vandaar ook dat we die duidelijke opening maken naar de burgermaatschappij, die actief mee moet worden betrokken in de regering”.

Klaproos als symbool

Ik geloof dat Wallonië in staat is een pioniersrol te spelen en de democratie nieuwe zuurstof kan geven

Jean-Marc Nollet

Verder bleef de Ecolo-voorzitter eerder vaag over de invulling van zijn plannen. Over mogelijke namen wilde hij zich niet uitspreken. “We beschikken over een enorme vijver aan democratische mogelijkheden. Ik geloof dat Wallonië in staat is een pioniersrol te spelen en de democratie nieuwe zuurstof kan geven. Laten we samen het Wallonië van morgen creëren”, aldus Nollet.

Nollet gaf zijn voorstel ook een opvallende naam: de "klaprooscoalitie". “De bloem is zeer fragiel als ze niet in haar eigen biotoop groeit, maar wanneer we ze laten doen, is ze zeer solide. Eén plant kan meer dan 50.000 zaadjes bevatten, ze staat dus symbool voor perspectief.”

Bekijk hier de reportage uit "Terzake" (lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

Oproep aan iedereen

Nollet benadrukte verder dat zijn oproep gericht is aan iedereen, dus ook aan alle andere Franstalige partijen. Ook het CDH, dat al duidelijk heeft laten verstaan dat ze voor de oppositie kiezen, kan dus worden betrokken in het project. De Franstalige christendemocraten hebben volgens de Ecolo-voorzitter ook al een duidelijk signaal gegeven mee te willen stappen in een dergelijk project.

Ook de Franstalige liberalen sluit hij niet uit. “De MR kan lid worden van dit project, maar het signaal van de kiezer ten opzichte van de zittende regering mag niet worden genegeerd.”

Over de duur van de regeringsonderhandelingen wilde hij zich verder niet uitspreken. “Klaprozen kunnen bloeien tot in juli, we mogen dus zeker hopen op een regering voor het einde van de zomer, maar ook een bloeiperiode in september is mogelijk”, aldus Nollet. 

Nu al verwelkt?

De oproep van Nollet lijkt voorlopig echter niet op veel bijval te kunnen rekenen bij de andere partijen. Bij CDH wijzen ze de plannen expliciet af.  "Een dergelijk kwetsbaar, onstabiel en onhoudbaar scenario voorstellen zoals dat van een minderheidsregering, is niet relevant voor Wallonië", klinkt het daar.  

"De betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld in het Waalse bestuur moet een vereiste zijn, geen alibi om een op het eerste zicht sympathiek voorstel te doen dat onrealistisch is als het moet leiden tot een sterke regering in de komende bestuursperiode", zo is verder nog te lezen in de officiële communicatie van de Franstalige christendemocraten.

Federaal zonder N-VA

Tot slot liet Nollet zijn licht schijnen over de federale en Vlaamse regeringsformatie. “Ons voorstel zou de federale opgave vergemakkelijken”, liet hij hierover optekenen. “De informateurs hebben een erg moeilijke taak en voeren die op een heel discrete manier uit, waar ik ze voor wil feliciteren.” 

Het resultaat van Vlaams Belang heeft de interesse gewekt van de N-VA

Jean-Marc Nollet

Over de Vlaamse formatie sprak Nollet wel concreet. “In Vlaanderen is de situatie nog complexer, daar moet er wat tijd overgaan tot de schok van de stembusgang wat is gaan liggen”, aldus Nollet, voor wie de rol van het Vlaams Belang in de formatie nog niet is uitgespeeld. “Het resultaat van Vlaams Belang heeft de interesse gewekt van de N-VA, die volgens mij in staat is tot alles om hun doel te bereiken. Ook gebruikmaken van het Vlaams Belang behoort dus tot de mogelijkheden. Ik hoop dat ze nooit zover zullen gaan, maar ik durf geen garantie te geven.”

Over de houding van zijn partij ten opzichte van de N-VA was Nollet opnieuw zeer duidelijk. “Wij hebben voor, tijdens en na de verkiezingen herhaaldelijk ons veto gesteld tegen de N-VA en doen dat bij deze opnieuw”, besloot de Ecolo-voorzitter. 

Bekijk hieronder een gesprek met Georges Gilkinet (Ecolo) in "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen