Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Europees Hof van Justitie keldert Duitse wegentol

Het Duitse autowegenvignet dat normaal eind volgend jaar ingevoerd zou worden, is op een veto van het Europese Hof van Justitie gebotst. Volgens het Europese hof is de geplande Duitse wegentol in strijd met de EU-wetgeving en zou de tol discriminerend zijn voor buitenlandse automobilisten. 

Oostenrijk had de Duitse wegentol aangeklaagd bij het EU-hof en dat heeft Wenen nu gelijk gegeven. Het is niet de tol op zich die afgewezen wordt, maar wel de manier waarop een onderscheid wordt gemaakt tussen Duitse en buitenlandse automobilisten die gebruik maken van het autowegennet in de Bondsrepubliek.

Volgens de wet moest er voor voertuigen die ingeschreven zijn in Duitsland een kostprijs van maximaal 130 euro per jaar komen. Dat wordt echter grotendeels gecompenseerd door een verlaging van de autobelasting.

Buitenlanders die op de Duitse autowegen rijden, zouden ook een tol moeten betalen. De kostprijs was vastgelegd op 2,5 tot 25 euro voor tien dagen en tussen de 7 en 50 euro voor twee maanden, al naargelang van het type voertuig. Voor een jaar lang zou de kostprijs ook maximaal 130 euro bedragen, evenveel als de Duitsers dus.

Het verschil zit echter in het feit dat buitenlanders in hun land niet kunnen genieten van een verlaagde autobelasting in de Bondsrepubliek en dat is volgens het hof in Luxemburg in strijd met de Europese wetgeving. Het autowegenvignet had in oktober vorig jaar ingevoerd moeten worden, maar dat zal dus wellicht uitgesteld worden. Over de maatregel is jarenlang moeizaam onderhandeld binnen de regering en wellicht zal een aanpassing dus ook tijd kosten.

De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere Europese lidstaten. Ook in ons land overwegen de gewesten om een dergelijke tol in te voeren, maar in Vlaanderen is nog niet duidelijk hoe dat in zijn werk moet gaan.

Meest gelezen