Video player inladen...

Europese Commissie geeft België onvoldoende voor klimaatplan

Eind vorig jaar moesten alle Europese lidstaten een voorstel tot klimaat- en energieplan indienen. De Europese Commissie heeft zich daar de voorbije maanden over gebogen en komt nu met conclusies en aanbevelingen. België krijgt de opdracht om zijn ontwerpplan concreter uit te werken met méér ambitie om tot een aanvaardbaar definitief plan te komen. Deadline: einde van dit jaar. 

De doelstellingen die voorliggen zijn duidelijk: tegen 2030 wil de EU als geheel 40 procent minder CO2-uitstoot, 32 procent hernieuwbare energie produceren en 32,5 procent energiebesparing.

De doelstelling rond CO2-uitstoot is juridisch bindend. De lidstaten en het Europees parlement hebben die in een wetgeving gegoten. België nam het engagement om de uitstoot te verminderen met 35 procent.

In het ontwerpplan dat ons land indiende bij de Europese Commissie blijft het vaag hoe we die denken te halen. De Commissie berekende dat de tot nu toe genomen maatregelen in België resulteren in 13 procent minder uitstoot tegen 2030, en dus niet de beloofde 35 procent. 

"En toch zal het moeten", zegt UGent professor Europese Politiek Hendrik Vos. "De wetgeving is juridisch bindend. België heeft die mee goedgekeurd. Als nu blijkt dat we die 35 procent niet halen, kan de Europese Commissie naar het Hof van Justitie stappen met mogelijk boetes tot gevolg... dat kan wel pas in 2030, als in de praktijk ook echt blijkt dat de CO2-uitstoot in België niet genoeg gedaald is."

Iedereen moet een deel van de job doen. Je kan niet een vrijbuiter zijn en zeggen 'oeps het is niet gelukt' om er onderuit te komen.

Jos Delbeke

Voormalig directeur-generaal voor het klimaat bij de Europese Commissie Jos Delbeke haalt aan dat België nochtans niet slechtbedeeld is. De inspanningen die onze buurlanden moeten doen zijn groter. Duitsland en Frankrijk gaan voor een vermindering van 38 procent, Nederland 36 procent. "Iedereen moet een deel van de job doen. Je kan niet een vrijbuiter zijn en zeggen 'oeps het is niet gelukt' om er onderuit te komen."

Ambitie voor hernieuwbare energie is laag

Voor de hernieuwbare energie en energie-efficiëntie ligt het anders. Daarvoor zijn ook doelstellingen vastgelegd, maar de inspanning is niet opgedeeld per lidstaat. 

Bedoeling was dat elke lidstaat genoeg verantwoordelijkheidszin zou hebben om naar vermogen zoveel mogelijk te doen. Allemaal samen zou dan de EU-doelstelling gehaald worden. Maar dat blijkt niet het geval.

België is opnieuw niet zo'n goede leerling: tegen 2030 willen we 18,3 procent energie uit hernieuwbare bronnen produceren. De EU moet in zijn geheel 32 procent halen. De Europese Commissie oordeelt onze doelstelling weinig verrassend als "weinig ambitieus". Maar hier is geen stok achter de deur.

"Het huidige plan zorgt voor een vertraging, in plaats van een versnelling van de groei van hernieuwbare energie", zegt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu. "Er is een duidelijk ruimtelijk kader nodig voor de inplanting van windturbines en een plan om de bevolking beter te betrekken. Daarnaast dienen beleidsmakers inversteringen in zonnepanelen op gemeenschappelijke daken mogelijk te maken en inspanningen om gebouwenverwarming te vergroenen op te schroeven."

4 klimaatministers, (g)één plan

Ons land heeft wel een lijst beleidsmaatregelen opgesomd, maar zonder afstemming op elkaar. Het ingediende ontwerpplan is een samenraapsel van allerlei voorstellen van de verschillende beleidsniveaus in ons land.

Het gebrek aan afstemming is niet onopgemerkt gepasseerd. De Europese Commissie vraagt ons land expliciet om één geïntegreerde aanpak voor te stellen, een doordacht nationaal plan. 

Wat nu?

De ingediende plannen zijn ontwerpen. Bedoeling is nu dat de lidstaten met de opmerkingen van de Europese Commissie aan de slag gaan. Tegen het einde van dit jaar moet er een definitief plan op tafel liggen. 

Wellicht wordt dat voor ons land een moeilijk haalbare deadline. Er zijn net verkiezingen geweest en regeringen moeten nog gevormd worden. En toch moeten we ons aan de afspraken houden en alle volgende regeringen ook. "Dat is net de sterkte van deze EU-wetgeving", zei Europees Commissaris voor klimaat en energie Miguel Arias Cañete vandaag op de persconferentie "Regeringen komen en gaan, maar het plan moet blijven want anders kun je niet op ernstige wijze aan klimaatbeleid doen. Het heeft tijd gekost en we zijn stap per stap gegaan. Maar nu hebben we een stevig kader om een echt klimaatbeleid te voeren." De langetermijnvisie ligt vast dus. 

Video player inladen...

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier:

Video player inladen...

Meest gelezen