AFP or licensors

Doet de Amerikaanse economie het echt zo goed als president Trump beweert?

Met "Keep America Great" heeft de Amerikaanse president Donald Trump de campagne voor een tweede ambtstermijn gelanceerd. In zijn toespraak in Florida stak Trump de loftrompet over de Amerikaanse economie. Is die echt zo florissant als de president beweert? Bart Kerremans, professor Amerikaanse politiek en Handelspolitiek aan de KU Leuven, geeft toelichting.

"De wereld is jaloers op onze economie. Het is misschien wel de sterkste economie die we ooit hebben gehad", zei Trump gisteren. Het klinkt als grootspraak, maar de Amerikaanse president heeft wel degelijk een punt, zegt Bart Kerremans in "De wereld vandaag" op Radio 1.  

Grootspraak, of heeft Trump een punt?

"Laat ons zeggen dat de Amerikaanse economie goed draait. Het is zeker niet zo dat er kwartaal na kwartaal recordpercentages worden geboekt, maar de groeipercentages zijn behoorlijk, zelfs goed", erkent Kerremans, die er weliswaar aan toevoegt dat dat ook tijdens Obama's tweede ambtstermijn al het geval was.

Wat ook opvalt, is dat de werkloosheid zeer laag ligt. "Die percentages zijn de laatste 50 jaar niet meer zo laag geweest, zowel bij de beroepsbevolking in het algemeen, als bij de beroepsbevolking die om economische redenen minder dan voltijds kan werken", zegt Kerremans. "Die beide belangrijke criteria zijn bijzonder gunstig geweest tijdens het presidentschap van Donald Trump. Ook de groei in reële inkomens is zich aan het doorzetten, zeker gedurende de laatste kwartalen."

Mag Trump de pluimen op zijn hoed steken?

Een deel van die pluimen mogen Trump en de Republikeinen zeker op hun hoed steken, meent Kerremans. "Er zijn maatregelen genomen die op korte termijn een gunstig effect op de groei hebben gehad. Ik denk dan vooral aan de belastingshervorming, de belastingsverminderingen die eind 2017 zijn doorgevoerd op de personen- en de bedrijfsbelasting."

Over de verdeling van die voordelen over de inkomenscategorieën, is er weliswaar een hele discussie geweest. "Die voordelen zijn het gunstigst voor de hoogste inkomenscategorieën, dat is heel duidelijk", erkent Kerremans. "Maar dat neemt niet weg dat er op korte termijn een gunstig effect is geweest op de groei. De vraag die dan rijst, is hoe lang dat effect zal duren. Daarover zijn economen het niet eens." 

Wat op lange termijn een groot risico inhoudt, is de handelsoorlog met China. "We zien nu al dat het vertrouwen van investeerders aan het krimpen is door de toenemende onzekerheid", zegt Kerremans.  "Over die handelsconflicten, zeker met China, maar ook met de Europese Unie, met Canada en Mexico." 

Nog een probleem dat de Amerikaanse economie in de toekomst kan bedreigen, is het tekort op de begroting. "Dat tekort is er niet beter op geworden, integendeel", zegt Kerremans. "Je zou verwachten dat in tijden van hoogconjuctuur de overheidsbegroting in een gezondere situatie zou worden gebracht, maar dat is niet gebeurd. Dat heeft te maken met de kostprijs van de belastingsverminderingen die in 2017 zijn doorgevoerd, maar die niet gepaard zijn gegaan met een belangrijke vermindering van de overheidsuitgaven. Het gevolg is dat de deficits zijn toegenomen en er een toename is van de schuldgraad van de Amerikaanse overheid." 

Terwijl de Republikeinen in het verleden, met name in de Obama-periode, altijd een probleem hebben gemaakt van die overheidstekorten, doen ze dat nu, in de Trump-periode, helemaal niet, zegt Kerremans ook.

Tweede ambtstermijn voor Trump?

Aan voorspellingen over een mogelijke tweede ambtstermijn voor Trump waagt Kerremans zich niet. Hij noemt wel diens troeven en zwakke punten.

"Sterke punten zijn economische situatie en het feit dat de harde kern van Trumps achterban diepe steun voor hem blijft uitspreken", klinkt het. En de risico-elementen voor Trump? "Die zijn zeer zeker het gevolg van het mogelijke effect van de handelsconflicten op de economische groei, op de investeringen en op de landbouwsector, die een zware prijs betaalt voor die handelsoorlogen die Trump heeft uitgelokt. 

Meest gelezen